Vous êtes ici

Agenda's 21

Agenda 21: een wereldwijd engagement voor duurzame ontwikkeling.

Tijdens de Wereldmilieutop van 1992 hebben de Staatshoofden uit de hele wereld zich ertoe verbonden een groeimodel toe te passen dat tot doel heeft het milieu te beschermen voor de toekomstige generaties. Het Agenda 21-programma werd goedgekeurd.

Dit programma, dat ons allen bindt, berust op een concreet actieplan voor duurzame ontwikkeling. Door de aanbevelingen van dit wereldwijde plan te volgen, kunnen de lokale overheden nu al handelen met acties op kleinere schaal. Wacht niet langer om initiatieven te nemen die uw medeburgers tot actie aansporen!

Date de mise à jour: 04/03/2016