In het kader van deze opleiding willen we u de sleutels aanreiken om de technische systemen voor verwarming en sanitair warm water (SWW) doeltreffend te selecteren en te ontwerpen. Hierbij zal de focus op de renovatie van de installaties en de energietransitie liggen.

Verworven vaardigheden

De opleiding omvat: 

 • De technische aspecten van de verschillende technologieën voor productie van warmte en sanitair warm water, alsook de bepalende elementen om een keuze te kunnen maken.
  • Vaststelling van de warmtebehoefte
  • EPB-reglementering voor verwarming
  • Analyse van de programmavereisten
  • Warmtedistributie- en warmte-emissiesystemen
  • Rendement van de systemen
  • Inleiding tot de regeling van de installaties
 • Complementariteit van de verschillende technieken voor warmteproductie en dimensionering.

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • de technische, programmatorische en regelgevingseisen te identificeren voor de integratie van verwarmings- en SWW-installaties in het ontwerp;
 • een berekening van de verliezen uit te voeren in het kader van de dimensionering van de warmteproductie-eenheid en de verwarmingslichamen;
 • de voorgestelde methodologie voor de keuze van warmteproductie- en -emissiesystemen (verwarming en SWW) toe te passen;
 • te bepalen welke belangrijke parameters het ontwerp van een distributienet beïnvloeden (verwarming en SWW);
 • de aandachtspunten in verband met de renovatie van bestaande installaties en de energietransitie te identificeren.

Pedagogische aanpak

Deze opleiding is praktijkgericht: na de theoretische uiteenzettingen volgen praktijkoefeningen gedurende de 4 opleidingsdagen.

Aandachtspunten

Deze opleiding vereist een basiskennis van de technische verwarmingssystemen, in het bijzonder: kennis van hydraulische systemen en verwarmingstechnieken (werking van circulatiepompen, bufferreservoirs, regelsystemen, verwarmingscurven, seizoensgebonden rendement, verwarming met lage temperatuur, …).

Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. Er wordt aanbevolen deze basisopleiding vooraf te volgen.

Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel vereist.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: aannemers, architecten, ingenieurs, technische studiebureaus, installateurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (gebouwbeheerders, syndici, …) en verantwoordelijken van besturen die betrokken zijn bij de uitdagingen van het bouwen / renoveren van gebouwen.

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 4 dagen
 • Datums: Donderdag 29 september, 6, 13 en 20 oktober 2022
 • Prijs: € 200 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 26 augustus 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 2 september 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Infos pratiques

Organisation:
Ausy
Site web:
Date:
Langue:
Néerlandais
Lieu:
Leefmilieu Brussel, Site Thurn & Taxis
Adresse:
Chaussée de Wavre, 1850
1160
Accessibilité PMR:
Oui
Prix:
200€
Réservation requise:
Oui

Ces événements pourraient aussi vous intéresser

Gestion des eaux pluviales sur la parcelle et dans l’espace public

 • Économie circulaire
 • Énergie

Organisé par Service Formations Bâtiment Durable, Bruxelles Environnement en collaboration avec écorce et E² = MC

Réservation requise

Frais d'inscription 150€
Participez à cet événement Gestion des eaux pluviales sur la parcelle et dans l’espace public

Economie circulaire : réemploi

 • Économie circulaire
 • Énergie

Organisé par Service Formations Bâtiment Durable, Bruxelles Environnement en collaboration avec écorce et E² = MC

Réservation requise

Frais d'inscription 100€
Participez à cet événement Economie circulaire : réemploi

Energies renouvelables

 • Économie circulaire
 • Énergie

Organisé par Service Formations Bâtiment Durable, Bruxelles Environnement en collaboration avec écorce et E² = MC

Réservation requise

Frais d'inscription 100€
Participez à cet événement Energies renouvelables