Vous êtes ici

Prijs Afvalwaterzuivering

Opgelet: wijziging zuiveringsprijs voor het waterverbruik vanaf 1 januari 2019

Op 6 december 2018 werd een nieuw beheerscontract afgesloten tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) voor de periode 2018-2023. De Nederlandse tekst werd op 14 maart 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het nieuwe contract voorziet niet langer in een zuiveringsprijs gebaseerd op een meting van de geloosde vuilvracht (reële zuiveringsprijs) of een zuiveringsprijs bepaald op basis van een forfaitaire meting van de geloosde vuilvracht (forfaitaire saneringsprijs). 
U dient, voor het waterverbruik vanaf 1 januari 2019 (betrokken periode van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019), dan ook geen aangifte meer te bezorgen aan Leefmilieu Brussel. Vanaf 2020 zal Leefmilieu Brussel u ook geen aangifteformulier meer sturen.
Een analyse van het geloosde afvalwater in het kader van de zuiveringsprijs is niet langer verplicht. Wij raden u echter aan om de voorwaarden betreffende de lozing van afvalwater in uw milieuvergunning na te gaan in verband met andere verplichte analyses. 

De zuiveringsprijs zal rechtstreeks door VIVAQUA worden gefactureerd. Indien u een niet geloosd volume in rekening wenst te brengen, verwijzen wij u door naar VIVAQUA (wastewater@vivaqua.be) voor verdere informatie.

Ter info

Bijlage 2 van dit contract, “modaliteiten voor de raming en toepassing van de zuiveringseenheidsprijzen” definieert het prijssysteem dat van toepassing is op de publieke zuiveringsdiensten verstrekt door de BMWB. Deze bijlage is op 1 januari 2019 in werking getreden. De modaliteiten opgenomen in deze bijlage zijn van toepassing voor een verbruik vanaf 01/01/2019. 

De openbare zuiveringsprijzen worden bepaald naargelang de categorie van waterverbruikers, houder van een rekening bij VIVAQUA en/of een zelfproducent, namelijk:

 • categorie 1: huishoudelijk verbruik van gezinnen die houder zijn van een rekening bij de verdeler;
 • categorie 2: elk ander verbruik van leidingwater en/of zelfgeproduceerd water.

Openbare zuiveringsprijs van toepassing op het waterverbruik van verbruikers die tot categorie 1 behoren

ƞ1 x Vd1 + ƞ2 x Vd2 + ƞ3 x Vd3 + ƞ4 x Vd4

waarin

ƞ1, ƞ2, ƞ3, ƞ4 de progressieve tarieven zijn berekend op basis van de standaardeenheidsprijs (ƞ) zoals bepaald in artikel 6 bijlage 2 (ƞ => 0.5552 €/m³ voor 2019 en 2020)

 • ƞ1 = 0,55 x (ƞ)
 • ƞ2 = 0,95 x (ƞ)
 • ƞ3 = 1,40 x (ƞ)
 • ƞ4 = 2,00 x (ƞ)

Vd het volume water is dat is bepaald door de opname van de teller door VIVAQUA gedeeld door het aantal personen in de gezinssamenstelling;

 • Vd1 is het deel van het volume Vd ≤ 15 m³;
 • Vd2 is het deel van het volume Vd > 15 m³ maar ≤ 30 m³;
 • Vd3 is het deel van het volume Vd > 30 m³ maar ≤ 60 m³;
 • Vd4 is het deel van het volume Vd > 60 m³.

Openbare zuiveringsprijs van toepassing op het waterverbruik van verbruikers die tot categorie 2 behoren

ƞ * (Vd + Va - Vnd)

waarin

 • ƞ  de standaardeenheidsprijs is zoals bepaald in artikel 6 bijlage 2 (ƞ => 0.5552 €/m³ voor 2019 en 2020);
 • Vd het watervolume is bepaald door de opname van de meter door VIVAQUA;
 • Va het watervolume is dat wordt gewonnen door de zelfproducenten; 
 • Vnd is het volume dat niet in het openbaar rioleringsnet wordt geloosd of het volume dat verwerkt is in het product, of dat verdampt, overeenkomstig artikel 8 van bijlage 2.

De tarieven van kracht in bijlage 2 zijn van toepassing tot aan de invoering van de nieuwe tarifering opgemaakt door Brugel.

Date de mise à jour: 30/07/2021