Vous êtes ici

Opleidingen duurzame overheidsaankopen (professionnels)

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze activiteiten. 

Doelgroep

Deze opleidingen zijn uitsluitend bestemd voor Brusselse organisaties onderworpen aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachtenoverheden en is gratis. Een minimumkennis van de reglementering op de overheidsopdrachten is vereist. Voor de praktijksessies vragen we de deelnemers ook om de inleidende theoretische sessie te hebben gevolgd en om minstens één speciale specificatie mee te brengen, die voor de oefeningen kan worden gebruikt.

Inschrijven

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar greenprocurement@leefmilieu.brussels. Hierin vermeldt u de module die u wilt volgen, de datum van het seminarie, uw naam, instelling en functie binnen de instelling.

Opleidingen/workshops januari-mei 2021

De presentaties worden in het Frans gegeven, de slides zijn tweetalig.

De thematische modules behandelen specifieke onderwerpen en zijn toegankelijk voor personen die regelmatig deze types van producten of diensten aankopen.

 • Dinsdag 9/02/2021 van 9.30 tot 11.00 uur: Webinar « Een duurzaam aankoopbeleid opzetten: waarom en hoe? ».

Hoewel milieu-, sociale en ethische criteria steeds vaker geïntegreerd worden in overheidsopdrachten, is de uitvoering van een verantwoord aankoopbeleid nog verre van vanzelfsprekend. 

Een duurzaam aankoopbeleid invoeren? Waarom? En hoe pakken we dat aan? Welke indicatoren moeten we gebruiken? Bestaan er instrumenten om de lokale overheden in dit proces te helpen? Wat zijn de aandachtspunten?

Tijdens deze Webinar bieden we u:

 • Een korte bespreking van de voordelen van een duurzaam aankoopbeleid, de aandachtspunten en de fasen van een dergelijke aanpak, de beschikbare indicatoren en instrumenten;
 • Twee getuigenissen van goede praktijken: 
  • De stad Parijs werkt sinds enkele jaren aan de uitvoering van een verantwoord aankoopbeleid op basis van drie belangrijke pijlers: de impuls voor een ecologische en economische transitie van de regio, het engagement van Parijs om een solidaire stad op te bouwen en de keuze een voorbeeld te worden op het gebied van duurzame consumptie. Dit alles om de juiste behoeften voortdurend als basis te nemen. 
  • De gemeente Schaarbeek werkt momenteel aan de implementatie van een dergelijke aanpak en is al enkele jaren betrokken bij een Europees programma voor de overdracht en uitwisseling van goede praktijken op het gebied van duurzame overheidsopdrachten (URBACT-programma). 
  • Programma (.pdf)
 • Dinsdag 16/03/2021 van 9.00 tot 16.00 uur: Algemene opleiding « theoretische inleiding duurzame overheidsopdrachten ».

Deze workshop zal een theoretische inleiding geven op de integratie van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten:

 1. Inleiding tot duurzame ontwikkeling:
  Kort overzicht van de wetgeving inzake overheidsopdrachten (met een focus op de mogelijkheden die de wetgeving biedt om sociale en milieucriteria te integreren in de lastenboeken).
 2. Uitleg bij de noodzaak een goede behoefteanalyse uit te voeren voor we een lastenboek schrijven. Hierbij zullen we ook goede praktijken inzake marktbevraging en interne consultatie bespreken.
 3. Selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria, ... 
  Voor elk van deze luiken overlopen we de mogelijkheden om duurzaamheidscriteria te introduceren. 
 4. De uitvoering van de opdracht en de mogelijkheden om de controle van alle technische specificaties en gunningscriteria zo goed mogelijk uit te voeren.

Tijdens de opleiding bespreken we zowel goede als slechte voorbeelden van overheidsopdrachten en geven we een overzicht van de verschillende tools die ter beschikking staan van aankopers die duurzaamheidscriteria in hun bestekken willen invoegen.

Leefmilieu Brussel – Auditorium 
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

 • Dinsdag 30/03/2021 van 9.30 tot 12.30 uur: thematische vorming: hoe kiezen we IT-materiaal met minder impact?

De productie en het gebruik van IT-apparatuur (datacenters, servers, computers, schermen, enz.) hebben gevolgen voor milieu en maatschappij. Om deze impact te verminderen, kunnen we materiaal kiezen dat minder energie verbruikt en minder gevaarlijke stoffen bevat. We kunnen ook de levensduur van de apparaten verlengen en bij het einde van hun levensduur het afval beter beheren. 

Programma in uitwerking.

 • Donderdag 29/04/2021 van 9.30 tot 12.30 uur: thematische vorming rond bureaumateriaal

Bij een bureau hoort bureaumateriaal. Dagelijks maken we aantekeningen, sturen we mail, onderstrepen of corrigeren we tekst, enz. Deze producten zijn klein, maar vaak talrijk en we gebruiken ze zonder echte meting. Toch heeft hun productie gevolgen voor het milieu: vervuiling en verbruik van grondstoffen en energie.

Programma in uitwerking.

 • Donderdag 27/05/2021 van 9.30 tot 12.30 uur: thematische vorming rond alternatieven voor wegwerpproducten

Sinds 1 juli 2019 zijn de distributie en het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik verboden bij openbare evenementen. Welke alternatieven bestaan er? Hoe kunnen we nog verder gaan en ons voorbereiden op andere verboden?

Programma in uitwerking.

Verplichte inschrijvingen

De opleidingen zijn gratis, maar voor een vlot onthaal vragen wij u op voorhand in te schrijven.

Inschrijving: greenprocurement@leefmilieu.brussels

Om voedselverspilling te voorkomen en iedereen de kans te geven deel te nemen, gelieve ons minstens een week op voorhand te verwittigen indien u de module waarvoor u zich heeft ingeschreven niet kan bijwonen.

Date de mise à jour: 30/07/2021