Vous êtes ici

EPB-software v1.0

Versie 1.00 van de EPB-software, ook wel EPB-software Brussel genoemd, is toegestaan als de vergunning ingediend werd voor 2 juli 2011. Dit betekent dat afzonderlijke formulieren moeten worden ingevuld en eventueel xls-rekenbladen moeten worden gebruikt voor de haalbaarheidsstudie. Bovendien dient men bepaalde technieken te gebruiken die niet verder ontwikkeld worden.

Deze versie gebruikt de berekeningsmethode van 21 december 2007 zonder berekening van de bouwknopen, en beoordeelt de energieprestaties van het project op basis van de eisen die van kracht waren vóór 1 januari 2011.

De berekeningsmethode van 5 mei 2011 voor het gedeelte oververhitting, warm sanitair water en primaire-energie-conversiefactor kan gebruikt worden met het aanvullende rekenblad "EPW-methode van mei 2011; oververhitting en sanitair warm water voor de individuele woningen (21/12/12) (.xls)". Raadpleeg de infofiche "Infofiche over de wijzigingen aangebracht in de berekeningsmethoden voor het E-peil (.pdf)" (5 mei 2011).

Leefmilieu Brussel beveelt het gebruik aan van de recentste van kracht zijnde versie, die een krachtigere rekenmethode, correcties van gekende incidenten en verbeteringen inzake interface en rekensnelheid bevat.

Date de mise à jour: 11/03/2021