Vous êtes ici

EPB-software v2.5

Versie 2.5.2 van de EPB-software kan men gebruiken als de vergunning ingediend werd tussen 1 januari 2011 en 1 juli 2011.  Zij kan ook gebruikt worden voor alle oudere projecten. Om de eisen met betrekking tot de technische installaties na te leven, mag u in dat geval de in de software geïntegreerde formulieren niet gebruiken en moet u afzonderlijke formulieren invullen die beschikbaar zijn voor versie 1.0 van de software.

Deze versie beoordeelt de energieprestaties van het project op basis van de eisen die vóór en na 1 januari 2011 van kracht waren en past de berekeningsmethode van 21 december 2007 toe.

Belangrijkste nieuwigheden:

 • de toepassing van de volledige berekeningsmethode;
 • de automatische bepaling van de van kracht zijnde eisen, rekening houdend met de oppervlakte, de bestemming en de aard van de werken alsook de automatische beoordeling van de eisen;
 • de aanwezigheid van een optionele 3D-modelleerder waarmee de volumes en doorsneden van muren op grafische wijze kunnen worden ingevoerd om automatisch de omtrek en de oppervlakte van de muren en volumes te bepalen;
 • de integratie van de formulieren, die automatisch worden ingevuld op basis van de projectgegevens;
 • de toevoeging van een situatieoverzicht om de invoer van het project te vergemakkelijken;
 • de integratie van de tools voor de haalbaarheidsstudie QuickScan, PhotoVoltaCalc en CogenCalc;
 • de aanwezigheid van een optimaliseringsmodule;
 • het gebruik van niet-projectgebonden bibliotheken die door diverse gebruikers kunnen worden aangewend;
 • een gebruiksvriendelijker karakter.

De berekeningsmethode van 5 mei 2011 voor het gedeelte oververhitting, warm sanitair water en primaire-energie-conversiefactor kan gebruikt worden met het aanvullende rekenblad "EPW-methode van mei 2011; oververhitting en sanitair warm water voor de individuele woningen (.xls)". Raadpleeg de infofiche "Infofiche over de wijzigingen aangebracht in de berekeningsmethoden voor het E-peil (.pdf)" (5 mei 2011).

Leefmilieu Brussel beveelt het gebruik aan van de recentste van kracht zijnde versie, die een krachtigere rekenmethode, correcties van gekende incidenten en verbeteringen inzake interface en rekensnelheid bevat.

Belangrijkste gekende problemen

 • De invoer van de bouwknopen zorgt voor een significante toename van de rekentijd in verhouding tot het aantal ingevoerde bouwknopen. Het desactiveren van de bouwknopen vermindert de rekentijd niet; alleen het verwijderen van de bouwkopen vermindert de rekentijd.
 • Aanmaken van te grote bestanden onder bepaalde omstandigheden 
 • Bepaalde problemen gecorrigeerd in de latere versies
Date de mise à jour: 11/03/2021

Documents: 

Downloaden van de software

De EPB-software v2.5.2 downloaden (publicatiedatum: januari 2011). Het gebruik van de EPB-software houdt automatisch de aanvaarding van de licentie in

Windows

Mac OSX

Linux

Quick instal.Txt

Versie 2.5.2 

Quick instal.Txt

Versie 2.5.2 

Quick instal.Txt

PEB_install.sh (*) 

Versie 2.5.2  

Didactische handleidingen

Naast de online handleidingen en hulp die mee met de software geïnstalleerd worden, kan u ook een didactische handleiding downloaden om vertrouwd te geraken met de software.  

Handleidingen

De handleidingen worden gelijktijdig met de software geïnstalleerd, maar kunnen ook gedownload worden:

Modelbestand 

Dit voorbeeld wordt in de didactische handleiding voor bij nieuwbouw als leidraad gebruikt.