Vous êtes ici

Seminaries en opleidingen (professionnels)

Verslagen en nota's

2019

05/12/2019 : Colloquium GOOD SOIL : naar een duurzaam beheer van de Brusselse bodems

2017

28/06/2017 - Nieuw bodemordonnantie (.pdf)

2015

26/05/15 – Colloquium « Tien jaar bodembeheer in Brussel : balans en perspectieven »

Date de mise à jour: 28/09/2020