Vous êtes ici

Wetgeving

Hieronder kunt u de gecoördineerde wetsteksten van het luik “EPB-certificatie” van de regelgeving betreffende de energieprestatie van gebouwen raadplegen (klik hier indien u de ongecoördineerde versies wenst te raadplegen).

De Europese richtlijnen:

De Brusselse ordonnanties:

De uitvoeringsbesluiten van de Brusselse Regering:

De ministeriële besluiten van het Brussels Gewest:

De ministeriële circulaires:

Date de mise à jour: 24/06/2022