Vous êtes ici

Formulieren EPB-werken

Bij het gebruik van de formulieren zijn er enkele dingen belangrijk:

  • Kies bij het downloaden van het bestand eerder voor "opslaan" of "opslaan als" in plaats van "openen", zodat het mogelijk zal zijn wijzingen aan te brendgen aan het formulier.
  • Om van het ene veld naar het andere te gaan, wordt het best enkel de muis of de TAB-toetst gebruikt. De toets <Enter> zorgt immers voor verspringen binnen eenzelfde kadertje.
  • Op de volgende wijze is het mogelijk, zo nodig, de kadertjes te vermenigvuldigen (meerdere EPB-eenheden in een project):
  1. Schakel de bescherming uit (menu Extra / Documentbeveiliging opheffen).
  2. Selecteer volledig het kadertje of de kadertjes die moeten worden vermenigvuldigd en let daarbij op dat de velden en de inhoud van het kadertje geselecteerd worden.
  3. Kopieer de selectie en plak ze op de gewenste plaats.
  4. Activeer opnieuw de bescherming.
  5. Vul het formulier in na de wijziging.

Formulieren voor projecten waarvoor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend vanaf 1/1/2021 : 

Omschrijving document Word
versie
Het EPB-voorstel zonder architect
De EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden zonder architect
De EPB-aangifte zonder architect

 

Formulieren voor verzoek tot afwijking voor projecten waarvoor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend vanaf 1/7/2017

Omschrijving document Word
versie
Formulier voor verzoek tot afwijking op de epb-eisen voor een of meerdere nieuwe, met nieuw gelijkgestelde of zwaar gerenoveerde epb-eenheden
Formulier voor verzoek tot afwijking op de epb-eisen voor een of meerdere eenvoudig gerenoveerde epb-eenheden

 

Formulieren voor projecten waarvoor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend vanaf 1/1/2015 : 

Omschrijving document

Word
versie

De haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie (.word)

Wijziging van de aangever / EPB-adviseur / architect De EPB-aangifte zonder architect (.word)

 

Formulieren voor projecten waarvoor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend van 1/1/2015 tot 31/12/2020 : 

Omschrijving document

Word
versie

Het EPB-voorstel zonder architect

Het EPB-voorstel zonder architect (.word)

De geintegreerde haalbaarheidsstudie

De geintegreerde haalbaarheidsstudie (.word)

De kennisgeving van het begin van de werkzaamheden zonder architect De kennisgeving van het begin van de werkzaamheden zonder architect (.word)
De EPB-aangifte zonder architect

De EPB-aangifte zonder architect (.word)

 

Formulieren voor projecten waarvoor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend voor 1/1/2015 : 

Omschrijving document

Word
versie

Het EPB-voorstel (toe te voegen aan aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/1/2014)

De EPB-voorstel (.word)

Het EPB-voorstel (toe te voegen aan aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1/1/2014 t.e.m. 31/12/2014) Het EPB-voorstel 2014 (.word)

De Haalbaarheidsstudie

De Haalbaarheidstudie (.word)

De geïntegreerde haalbaarheidsstudie

De geintegreerde haalbareidstudie (.word)

Het EPB-voorstel zonder architect (bij te voegen aan aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/1/2014)

De EPB-voorstel zonder architect (.word)

Het EPB-voorstel zonder architect (bij te voegen aan aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning ingediend  vanaf 1/1/2014 t.e.m. 31/12/2014) De EPB-voorstel zonder architect (.word)

De vereenvoudigde EPB-aangifte (te gebruiken voor aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 1/1/2014)

De vereenvoudigde EPB-aangifte (.word)

De vereenvoudigde EPB-aangifte (te gebruiken voor aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning ingediend  vanaf 1/1/2014 t.e.m. 31/12/2014) De vereenvoudigde EPB-aangifte 2014(.word)

De kennisgeving van het begin van de werkzaamheden

De kennisgeving van het begin van de werkzaamheden (.word)

De EPB-aangifte

De EPB-aangifte (.word)

 

Verklarende woordenlijst EPB voor projecten waarvoor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend voor 1/1/2015

Omschrijving document

Pdf
versie

(De woordenlijsten zijn ter informatie en hoeven dus niet teruggestuurd te worden naar de administratie.)

Het EPB-voorstel - woordenlijst

De EPB-voorstel - woordenlijst (.pdf)

Het EPB-voorstel zonder architect - woordenlijst

De EPB-voorstel zonder architect - woordenlijst (.pdf)

De vereenvoudigde EPB-aangifte - woordenlijst

De EPB-voorstel aangifte - woordenlijst (.pdf)

De kennisgeving van het begin van de werkzaamheden - woordenlijst

De kennisgeving van het begin van de werkzaamheden - woordenlijst (.pdf)

De EPB-aangifte - woordenlijst

De EPB-aangifte - woordenlijst (.pdf)

 

Date de mise à jour: 04/06/2021