Vous êtes ici

Koelinstallaties

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 29/11/2018 een besluit over koeltechnieken goedgekeurd, en in het bijonder over koelinstallaties. 

Dit heeft als doel:

  • de uitbating van koelinstallaties die toxische en/of ontvlambare koelmiddelen gebruiken beter te omkaderen;
  • in de milieuvergunningen de voorwaarden voor de exploitatie van koelinstallaties in het Brussels Gewest te vereenvoudigen

Exploiteert u een koelinstallatie? Ontdek op deze pagina’s vanaf welke nieuwe drempels uw installatie ingedeeld is.

Bent u een koelfirma of een koeltechnicus? Dan vindt u  op deze pagina’s de informatie over de firma’s voor koeltechnieken en de gekwalificeerde koeltechnici.

Date de mise à jour: 28/09/2020