Vous êtes ici

Seminariecyclus "Duurzaam Bouwen" (professionnels)

Leefmilieu Brussel nodigt u uit voor zijn seminariecyclus 'Duurzaam Bouwen". De seminaries zijn bedoeld voor vaklui uit de bouwsector en:

  • informeren u over de actualiteit op het vlak van de regel- en de wetgeving;
  • helpen u bij het inzetten van technologieën die aan uw projecten zijn aangepast;
  • bieden u de kans actoren uit de sector van het duurzaam bouwen te ontmoeten.

De seminaries maken ontmoetingen en uitwisselingen mogelijk en zijn een must voor iedereen die duurzaam bouwt in het Brussels Gewest ! 

Programma Januari - juni 2020 (.pdf)

Date de mise à jour: 30/01/2020