Vous êtes ici

Water en houtverwerking

Waterverontreiniging veroorzaakt door de houtsector is beperkt. Er zijn wel kleine hoeveelheden industrieel afvalwater mogelijk, afkomstig van het reinigen van hout (afstomen, hogedrukreiniging na verfverwijdering,…) en van het gebruik van waterschermen,… . Ook lekken en morsen kunnen sporadisch voorkomen.

Kortom, het industrieel afvalwater betreft hier een zeer beperkte stroom die op het vlak van debiet en vuilvracht onderworpen is aan de reglementering inzake het huishoudelijk (sanitair) afvalwater

Bij lozing van sterk vervuild afvalwater in oppervlaktewater is een coalescentiefilter nodig.

Wat kunt u doen?

Reinig en hergebruik het afvalwater voor het reinigen van apparatuur.

Gebruik een waterscherm voor de opvang van overspraydeeltjes bij spuiten van lakken of vernissen. Na het uitvlokken van overspraydeeltjes en de verfresten, kan het resterende water worden hergebruikt.

Reinig regelmatig de spuitpistolen waarmee verf op waterbasis verspoten is, in een gesloten wasautomaat.

Loos het afvalwater van het dompelbad en het eerste reinigingswater niet rechtstreeks in de riolen maar voer ze af als afvalstof.

Date de mise à jour: 28/07/2021