Vous êtes ici

Water en drukkerijen

Uw drukkerij kan niet werken zonder water. Het water dat u gebruikt om de drukplaten vochtig te houden vormt, samen met het schoonmaak- en spoelwater, de belangrijkste bron van waterverbruik in uw bedrijf. Hoe beperkt u dit verbruik? En hoe behandelt u dit afvalwater dat veel oplosmiddel bevat? Wij overlopen even de beste beschikbare technieken.

Waterverbruik verminderen

Indien u een nieuwe ontwikkelmachine aankoopt, vraag dan naar een machine met spoelwaterspaarsysteem en zo mogelijk naar een machine met spoelbaden in cascade.

Het spoelwaterspaarsysteem, het gebruik van meerdere spoelbaden in serie en het hergebruik van spoelwater door middel van filtratie, zorgen voor een verminderd waterverbruik. Zo bespaart u op uw waterfactuur en op het bedrag dat u moet betalen voor de heffing op de lozing van afvalwater.

Ontwikkelbaden

Zorg voor een regelmatige reiniging en onderhoud van de installaties waar u films overbrengt van ontwikkel- naar fixeerbaden en waar u spoelmiddelen gebruikt. Als u de lozingsnormen van het KB van 4 september 1985 naleeft, die zijn opgenomen in uw milieuvergunning, mag u water van spoelbaden lozen als gewoon afvalwater.

Toch is er een eenvoudigere oplossing: schakel over op informatica. Digitaliseer uw verwerkingsproces. Zo maakt u het zichzelf gemakkelijker en spaart u in één moeite ook het milieu. Deze oplossing biedt enkel maar voordelen, want u produceert geen afvalwater meer.

Hoe kunt u de computer nuttig inzetten voor uw bedrijf en het milieu? Hier volgen enkele technieken waarmee uw kostprijs daalt en het milieuvoordeel toeneemt.

  • Computer-To-Film: vergeet de ingewikkelde fotografische procédés. Voeg tekst en beeld samen en laat uw computer de film rechtstreeks belichten.
  • Computer-To-Plate: met deze techniek maakt u offsetplaten rechtstreeks van op uw computer. Filmontwikkeling, ontwikkel- en fixeerbaden zijn gewoon overbodig.
  • Computer-To-Press: deze techniek kunt u alleen gebruiken als u een moderne drukpers hebt. Hiermee drukt u een digitaal bestand rechtstreeks af op papier of via een offsetplaat, zonder tussenstappen.

Afvalwater lozen

Het is verboden om gevaarlijke stoffen (vast/vloeibaar) te lozen in oppervlaktewater, riolering of afvoerleidingen voor regenwater. Dat betekent concreet dat u inktresten, de inhoud van ontwikkelbaden, fixeerproducten en elke vorm van afvalwater die dit type stoffen bevat, moet behandelen als gevaarlijk afval . Het moet worden verwijderd door een ophaaldienst die erkend is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Date de mise à jour: 28/07/2021

Législation: 

  • Het Koninklijk Besluit van 4 september 1985 over de sectoriële voorwaarden voor de lozing van afvalwater.
    (deze tekst is niet beschikbaar in elektronische versie: om hem te raadplegen, dient u beroep te doen op de papieren versie van het Belgisch Staatsblad).