Vous êtes ici

Afval sorteren en opslaan (professionnels)

Afval sorteren

Om het afval via het meest aangewezen circuit te herbestemmen of te verwijderen, moet u het eerst sorteren en een gescheiden ophaling organiseren op de plaats waar het wordt geproduceerd. Hoe vroeger het sorteren gebeurt, des te doeltreffender zal het zijn.

Leid uw personeel op en geef duidelijke instructies over het sorteren. Stel praktische en toegankelijke hulpmiddelen ter beschikking voor selectieve afvalsortering: papiermanden in de kantoren, vuilnisbakken met compartimenten in de keukens (restafval/PMD/organisch afval), containers of big bags voor sorteren op bouwplaatsen …

Zamel afval afzonderlijk per type in (papier/karton, accu's/batterijen, inktpatronen, elektrische of elektronische apparatuur, …) om het via het aangewezen circuit te laten ophalen

Afhankelijk van de geproduceerde hoeveelheden kunt u een afvalpers gebruiken. Zo hebt u niet alleen minder plaats nodig voor de opslag, maar spaart u ook vervoerskosten uit. Houd er rekening mee dat een afvalpers beschouwd kan worden als een ingedeelde inrichting waarvoor een milieuvergunning vereist is

Scheid het gevaarlijk afval zorgvuldig: u moet dit afval door een erkende ophaaldienst laten ophalen en de kopieën van de facturen 5 jaar bewaren in een register.

Sla het afval op

Bij de opslag van uw afval moet u de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat het overlast veroorzaakt of een risico vormt voor het milieu of de bevolking. Zo moet worden voorkomen dat afval verspreid raakt of geurhinder veroorzaakt …

Vanaf een zekere hoeveelheid is sowieso een milieuvergunning vereist voor de opslag van afval. U kunt de lijst van ingedeelde inrichtingen raadplegen als u de maximumhoeveelheden voor elk afvaltype wenst te kennen.

Date de mise à jour: 28/09/2020