Vous êtes ici

Afval verwijderen (professionnels)

U hebt afval geproduceerd en wil weten hoe u dit kan verwijderen. U moet ervoor zorgen dat het afval naar een toegelaten bestemming wordt gebracht. Dit moet gebeuren zonder het milieu of de gezondheid van de mens te schaden. Er moeten aangepaste maatregelen worden genomen om negatieve effecten op bodem, planten, dieren, lucht en het water te beperken.

Hiervoor kan u een beroep doen op ondernemingen die geregistreerd of erkend zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De lijsten van erkende en geregistreerde ondernemingen

U kan uw afval zelf vervoeren. Om de voorwaarden te kennen die u moet naleven, kan u de pagina “erkenningen en registraties” raadplegen.

De vereiste voorafgaande vergunningen  zijn afhankelijk van het type afval en de activiteit (inzamelaar, handelaar, makelaar of vervoerder).

Ongevaarlijke afvalstoffen

Iedereen die niet-gevaarlijke  afvalstoffen vervoert en/of inzamelt, moet daartoe op voorhand worden geregistreerd als vervoerder van afval en/of inzamelaar, handelaar, makelaar  van niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Gevaarlijk afval

Iedereen die gevaarlijk afval vervoert, moet geregistreerd zijn als vervoerder van afvalstoffen.

Iedereen die instaat voor het inzamelen, handelen en makelen in gevaarlijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet erkend zijn als inzamelaar, handelaar, makelaar van gevaarlijk afval. 

Over de andere bijzondere afvalstromen

Er moet een registratie worden aangevraagd door iedere persoon die bepaalde activiteiten uitoefent, meer in het bijzonder:

  • het vervoer van afgedankte voertuigen
  • het vervoer/ de ophaling van dierlijke afvalstoffen (inclusief gebruikte voedingsoliën en -vetten).

Grensoverschrijdende transfer van afvalstoffen

Voor grensoverschrijdende transfers van afvalstoffen van of naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verordening 1013/2006/EG van toepassing. 

U vindt meer info in de onderstaande infofiche over de erkenningen of registraties en in de handleidingen op de pagina "erkenningen en registraties".

Date de mise à jour: 28/09/2020