Vous êtes ici

EPB-software (professionnels)

De EPB-software wordt :

  • door de EPB-adviseurs gebruikt om de naleving van de EPB-eisen na te kijken
  • door de architecten gebruikt om eventueel de EPB-voorstel op te stellen of de naleving van de EPB-eisen na te kijken voor de eenvoudige renovaties. Om zich vertrouwd te maken met het invoeren van een eenvoudige renovatie, is er een didactische handleiding beschikbaar. 

Leefmilieu Brussel heeft hulpmiddelen ontwikkeld in samenwerking met de andere Gewesten om het toepassen van de berekeningsmethode en het invullen van de formulieren te vergemakkelijken.

Bij elke verandering in de wetgeving wordt een nieuwe versie van de EPB-software geleverd. De indieningsdatum van de aanvraag van de stedenbouwkundig vergunning van een project bepaalt de van kracht zijnde wetgeving betreffende de naleving van de eisen en de berekeningsmethode en daardoor de softwareversie die moet worden gebruikt.

Sinds 1 juli 2018 laat Leefmilieu Brussel enkel nog de laatste versie toe van de software die van toepassing met indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2011.

De tabel hieronder bepaalt voor een indieningsdatum van de aanvraag van de stedenbouwkundig vergunning welk versie u mag gebruiken.

Indieningsdatum van de aanvraag van de stedenbouwkundig vergunning: EPB-software v1.0 EPB-Software v2.5 EPB-software v11.5
Vanaf  2/7/2008 tot 31/12/2010 Toegelaten* Toegelaten* Toegelaten**
Vanaf 1/1/2011 Niet toegelaten Niet toegelaten Verplicht

* De versies 1.0 en 2.5 van de EPB-Sofware maken beroep de berekeningsmethodiek van december 2007. Voor de projecten die ingevoerd zijn in deze versies kan de energieprestatie ook berekend worden via de berekeningsmethode van 5 mei 2011, aangezien ze retroactief is :

** Het gebruik van het onafhankelijke formulier voor de EPB-aangifte of het gebruik van het EPB-aangifte formulier van de software, dat met een bijlage met het ontbrekende 3.3-kader aangevuld wordt, is verplicht voor projecten met indieningsdatum van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voorafgaand aan 1/1/2011 om rekening te houden met de EPB-eisen betreffende de technische installaties van toepassing tot deze datum. 

» Compatibiliteit van de EPB-Software met de OS (.pdf)

Er is ondersteuning  voor het gebruik van de software.

Date de mise à jour: 11/03/2021