Vous êtes ici

EPB-software (professionnels)

Ter info, de EPB-software wordt gebruikt:

 • door de EPB-adviseurs om de EPB-formulieren op te stellen en de conformiteit met de EPB-eisen van een project te controleren;
 • door de architecten (in het geval van een eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheid met architect en indien de aangever de EPB-adviseur niet heeft aangewezen) om de EPB-formulieren op te stellen en de conformiteit met de EPB-eisen van deze projecten te controleren. Een  didactische handleiding staat ter beschikking om vertrouwd te worden met het coderen van een eenvoudig gerenoveerde eenheid.

Leefmilieu Brussel heeft deze tool ontwikkeld in samenwerking met de andere Gewesten om de toepassing van de berekeningsmethodes en het coderen van de formulieren te vergemakkelijken. 

Minstens bij iedere wetswijziging wordt een nieuwe versie van de EPB-software bezorgd. Leefmilieu Brussel legt het gebruik van de jongste versie van de software op voor de nieuwe wetgevende periode en voor de voorgaande periodes. 

De datum van indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor een project (te selecteren in de software) bepaalt de daarvoor geldende wetgevende periode met betrekking tot de naleving van eisen, procedures en berekeningsmethodes.

Geldende versie

Vergeet niet om, voordat u de software installeert, de drivers van uw grafische kaart bij te werken als deze niet automatisch worden bijgewerkt.

U kan de laatste officiële versie van de EPB-software voor uw besturingssysteem of OS (Operating System) hieronder downloaden (compatibiliteit van de OS voor de PB-software (.pdf)). Het gebruik van de EPB-software impliceert automatisch de aanvaarding van een Licentie.

Windows 32 bits

Windows 64 bits

Mac OSX (à partir de 10.7.3) 

Linux

PEB_Installer-windows_12.5.7.exe

PEB_Installer-windows-x64_12.5.7.exe

PEB_Installer-macos-JRE_12.5.7.jar

PEB install.sh
PEB_Installer-linux_12.5.7.jar

Merk op dat sommige versies die in andere gewesten gebruikt worden, misschien niet beschikbaar zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat was onder meer het geval voor versie 10.5.0 (uitsluitend gepubliceerd in het Vlaamse Gewest). Gelieve dus na te kijken wat de officiële versie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is.

De automatische updates vinden plaats bij de installatie van de software. Wij raden u ten zeerste aan deze te activeren zodat u altijd over de officiële versie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige versie?

 • Deze versie van de EPB-software bevat de implementatie van de nieuwe wetgeving die van kracht wordt vanaf 1 januari 2023. Deze update anticipeert op de publicatie van de teksten en maakt een eerste kennismaking mogelijk. Voor meer informatie is er het document met de exhaustieve lijst van de wijzigingen, die in detail de wijzigingen betreffende deze wetgeving voorstelt, alsook de infofiche en de handleiding van de updates.
 • Er is een belangrijke correctie aangebracht om de "LOG4J-SHELL" kwetsbaarheid in de software op te lossen via een update van de bibliotheek. Deze tekortkoming betrof vooral het delen van bibliotheken via de remote library functie.
 • Meerdere correcties werden aangebracht betreffende het gebruik van de EPB-software op MAC « Monterey » met de nieuwe Puce M1. Deze correcties zijn een eerste stap voor de implementatie van een meer duurzame oplossing, ze corrigeren nog niet alle situaties.
 • Implementatie van een nieuwe software-infrastructuur. De Java Swing-technologie wordt vervangen door JavaFX. Dit nieuwe framework wordt sequentieel ingevoerd met de nieuwe versies van de EPB-software. Deze versie bevat de eerste wijzigingen van eenvoudige elementen zoals coderingsvelden, ja/nee-knoppen, velden van EPB-eenheden, validatiepictogrammen, enz. Deze wijziging leidt tot een vertraging van de prestaties van de EPB-software zolang de twee infrastructuren gelijktijdig aanwezig zijn. Wij verontschuldigen ons bij voorbaat voor het onvermijdelijke tijdelijke ongemak dat dit zal veroorzaken.
 • Schrapping van de verwijzingen naar het BROH (Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting) en vervanging door Urban.
 • Toevoeging van verscheidene nieuwe velden om het rijksregisternummer van de belanghebbenden te kunnen ingeven en om een wand van het type deur van een kruipruimte te kunnen coderen.
 • Schrapping van het veld "oppervlakte" uit de codering van de fotovoltaïsche systemen omdat dit veld niet nodig is voor de berekening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Nieuwe velden in het conversievenster en in de bibliotheek, alsook in de aanvullende informatieve zinnen.
 • Diverse correcties (waaronder de snelle codering die niet langer beschikbaar was)

Alle wijzigingen worden vermeld in de volledige lijst met veranderingen (.pdf).

Ondersteuning - Hulp - Handleidingen

Wij raden u aan eerst de documenten te raadplegen die ter beschikking gesteld worden:

 • De FAQ
 • De in de EPB-software aanwezige hulpmiddelen (voor het invullen, aangepast aan de datum van indiening van de vergunningsaanvraag)                                                                                                        
  Voorbeeld van het hulpmiddel voor de vloeroppervlakte (m²):

Indien u geen oplossing vindt via de hierboven beschikbare middelen vragen wij u om het volgende formulier in te vullen.

Date de mise à jour: 23/06/2022