Vous êtes ici

Tussen Vogelzangbeek en Geleytsbeek

Tussen Vogelzangbeek en Geleytsbeek: Lenniksebaan – het natuurgebied Kinsendael (Steenweg op Sint-Job): 11,2 km voor de voetgangers en 11,1 km voor de fietsers.

Praktisch: momenteel ligt de verbinding tussen het kanaal en de Humaniteitslaan nog ter studie: er is een alternatieve route aangeduid  via de Bollinckxstraat en de Industrielaan.

Deze wandelweg is waarschijnlijk één van de meest contrastrijke delen van de Groene Wandeling, wat een uitzonderlijke charme verleent aan dit parcours.

De weg doorkruist talrijke en zeer verscheiden groene ruimten maar loopt eveneens langs een deel van het kanaal en de Zenne, langs een industriegebied, een sportcomplex, volgt enkele gemeentelijke en gewestelijke openbare wegen.

De wandeling doorkruist twee groene ruimten van bijzondere biologische waarde. Het gebied van de Vogelzangbeek vertoont een hoge diversiteit: een afwisseling van ruigten, open en meer gesloten vegetaties, droog tot moerassig. De Vogelzangbeekvallei, vertoont over enkele kilometers dan ook een idyllisch uitzicht met afwisselend akkers, grazige weiden, hooilanden, beboste en waterrijke ruigten, hagen, taluds,  boomgaarden en enkele bijzonder fraaie knotwilgenrijen, die tot de mooiste van het Brussels Gewest behoren.

De Keyenbempt, aan de andere zijde van dit wandeltraject, bleef bij wonder behouden omdat het geplande deel van de Brusselse Ring hier nooit werd aangelegd.  Het gebied situeert zich op  de flanken van de Geleytsbeekvallei en wordt evenzeer gekenmerkt door een afwisselend landschap van bestaande uit bos, moestuinen, moeras en ruigten. Het nabijgelegen Bemptpark te Vorst vormt een relict van de natte weilanden die werden drooggelegd voor de landbouw en later voor verstedelijking.

Halverwege loopt het traject door een bijzondere zone met enerzijds nieuwe stedelijke industrie en anderzijds verlaten, verwaarloosde industrieterreinen. De weg loopt onder de Ring, volgt de Zenne over een korte afstand, volgt het kanaal langs beide oevers en steekt het kanaal over bij de sluis van Anderlecht.

Date de mise à jour: 10/05/2021