Vous êtes ici

Pajottenland

Pajottenland: Kasterlindenstraat - Lenniksebaan : 7,2 km.

Het Scheutbos in Molenbeek is opgedeeld in een half-natuurlijk gebied en een aangelegd park. Het half-natuurlijk gebied strekt zich uit aan de westkant van een eerder dicht bebouwde zone, als een echt relict-landschap dat een waardevolle overgang verzekert tussen de stad en het Brabantse platteland. Vanop deze hoogte hebt u een prachtig panoramisch uitzicht op Brussel. We vinden hier beboste ruigten,  graasweiden, en in de vallei vlak bij het riviertje, een rietland met een elzenbroekbos, omringd door natte weilanden. In het noorden zijn er nog enkele bosfragmenten. Het Scheutbos verenigt ecologische en landschappelijke aspecten met sociale en opvoedkundige aspecten. In een weide in dit half-natuurlijke gebied zorgt een kudde koeien van het natuurras Galloway voor een ecologischer beheer.Deze wandelweg, ten westen van het Brussels Gewest, verenigt de pracht van het agrarisch landschap van het Scheutbos met de charme van de waterrijke Pedevallei.

In Anderlecht leidt de Groene Wandeling door het uitzonderlijke, 500 hectare grote, agrarische landschap van de Pedevallei. Holle wegen, open landschappen, kleine landschapselementen, knotwilgen, waterrijke weilanden en moerassen... deze landschappelijke afwisseling vormt de basis voor een uitzonderlijke biologische diversiteit. Neerpede bezit tevens een uitzonderlijk architecturaal patrimonium, waarvan de Luizenmolen en een aantal typische hoeves nog steeds getuigen.

Tussen de gebieden Neerpede en Scheutbos leidt de Groene Wandeling langs de tuinwijken Goede Lucht en Moortebeek. Met hun rustige straatjes vormen deze wijken een zeer aangename verbinding tussen de twee gebieden en doen ze het lawaai van de Brusselse Ring al snel vergeten. Op een boogscheut van de Groene Wandeling vinden we het Peterbospark, het Vijverpark en het Scherdemaelpark die een groene keten vormen  aan de rand van het sterk verstedelijkte Anderlecht.

Date de mise à jour: 10/05/2021