Vous êtes ici

Tussen Zenne en Woluwe

Tussen Zenne en Woluwe: Hof ter Musschen (Woluwelaan) – Doolegtpark: 7,1 km voor de voetgangers en 7,2 km voor de fietsers.

In de richting van Woluwe komt u, na het park van Roodebeek te hebben gevolgd, in het half- natuurlijk gebied van de Gulledelle, waarvan de naam de rijke oogsten van vroeger oproept. Dit gebied herbergde vroeger een zandgroeve en was een belangrijke groene ruimte met een hoge biologische waarde . Later werd een deel van het gebied omgevormd tot vuilnisbelt. Het grootste gedeelte is intussen ingenomen door grote vastgoedprojecten die, tot vandaag de dag, de laatste resten van deze groene ruimte bedreigen.Dit traject van de wandelroute, dat relatief kort is, loopt langs het plateau van het dorp Evere en verbindt de valleien van de Zenne en de Woluwe. Op dit overwegend stedelijke parcours leidt de wandeling u tot dicht bij belangwekkende historische plaatsen in de gemeente Evere zoals de oude molen of de hoeve. De route verbindt echter ook kleine groene ruimten zoals het Doolegtpark of de Kleigroevegaarde. De wandeling voert langs de omwalling van het kerkhof van Brussel. Dit fraai aangelegde, bomenrijke kerkhof herbergt de grafzerken van talrijke Brusselse prominente persoonlijkheden zoals Théodore Verhaegen, Charles de Brouckère, Jules Anspach of Adolphe Max.

Dicht bij de Woluwelaan vinden we het Hof ten Berg, met enkele moestuinen, en nog enkele interessante waterrijke en moerassige stukken.

Date de mise à jour: 10/05/2021