Vous êtes ici

Het Zoniënwoud en het zuiden van Ukkel

Het Zoniënwoud en het zuiden van Ukkel: natuurreservaat Kinsendael (Steenweg op Sint-Job) –Tournay-Solvaypark (Vuursteenweg): 8 km voor de voetgangers en 7,9 km voor de fietsers.

 Zoniënwoud - kathedralbeukkenbossen  Natuurreservaat Kinsendael  Natuurreservaat kriekenput

Dit wandelpad leidt deels door het Zoniënwoud en deels door de omvangrijke groene ruimten van het zuiden van Ukkel.

Om het Zoniënwoud te doorkruisen, volgt men de Twee Bergenlaan, een bergkam die de Vuilbeekvallei en de Karregatbeekvallei overheerst. Het parcours doorkruist afwisselend landschappen met kathedraalbeukenbossen, struikgewas onder hoogstammige bomen, open plekken en jonge beplantingen en leidt langs een neolithische site. Tijdens dit parcours kunt u volop genieten van de rijkdom en de diversiteit van de flora en de fauna van dit net buiten de stad gelegen woud en, met een beetje geluk,  kruist u reeën op uw weg.

Via de Groene Wandeling door Ukkel kan men talrijke groene ruimten ontdekken die sterk van elkaar verschillen. Net als het Zoniënwoud maken ze deel uit van het Europese ecologische netwerk “Natura 2000”, waarin het behoud van de biodiversiteit centraal staat.

De natuurreservaten Kinsendael en Kriekenput zijn doorsneden door twee riviertjes. We vinden er verschillende soorten loofbomen, de resten van een moerasbos met elzen- en essenbomen, ruigtevegetaties, talrijke vogelsoorten, vleermuizen, vossen en amfibieën.

Enkele schreden verder vinden we het Verrewinkelbos met zijn glooiende reliëf op een gedeelte van de noordelijke helling van de Verrewinkelbeek. Het gebied is verwant met het Zoniënwoud door zijn grote beuken, maar we vinden hier ook struikgewas. Het vertoont ook een prachtige voorjaarsflora met bosanemonen en wilde hyacinten.

Vlakbij de Groene Wandeling vinden we de Kauwberg, een half-natuurlijk gebied met een uitzonderlijke biologische en landschappelijke diversiteit.
Temidden van deze verschillende groene ruimten leidt het voetgangerstracé van de Groene Wandeling langs het opmerkelijke Engelandplateau met zijn alleenstaande eikenbomen.

Iets verder dragen groene ruimten zoals het kleine Buysdellebos en het Sauvagèrepark bij tot de charme van deze wandelweg.

Op dit parcours kan men tevens enkele mooie elementen van het patrimonium van de gemeente Ukkel ontdekken, zoals de kleine huisjes van de tuinwijk van Homborch.

Date de mise à jour: 10/05/2021