Vous êtes ici

Het Dauwpark

Het Dauwpark werd officieel geopend in 2000 en is opgebouwd rond een sportterrein, een speeltuin, een kiosk, een petanquepiste, tuinen en banken. Het is een wijkpark in een kansarme buurt van Anderlecht en is sinds zijn realisatie een echte vector van sociale integratie.

Het vertrekpunt

Afbladderende muren rond een sportterrein in gravel, zo lag de verwaarloosde site erbij in een woonwijk die aan renovatie toe was. Het beoogde doel was tweeledig: een groene zone creëren in een wijk met een gebrek aan openbare ruimte en de buurtbewoners een plek voor ontspanning en recreatie bieden. Het parkproject met sociale bestemming startte in 1997 in Kuregem op een oppervlakte van 63 are.

De participatieve aanpak

  • In 1997 gaf Leefmilieu Brussel de vzw “De Stadswinkel” de opdracht om de omwonenden, de lokale verenigingen, de handelaars, het plaatselijke rusthuis en de aanpalende scholen naar hun mening over de inrichting van het park te vragen.
  • Rechtstreekse betrokkenheid bij de inrichting: onder de artistieke leiding van Manuel Escobar L realiseerden 12 kunstenaars en kinderen uit de buurt een enorme muurschildering op de muren van het park die de naam “de slang van de Zenne” krijgt.
  • Bepaalde aspecten van de inrichtingswerken werden uitgevoerd door coöperatieve ondernemingen met een sociale doelstelling die werklozen uit de buurt aan het werk zetten.
  • Om de blijvende toe-eigening van de locatie te verzekeren, wordt elk jaar een segment van de muurschildering gerestaureerd of overgedaan door een kunstenaar of door kinderen die er het nieuwe decor van bedenken.
  • Wekelijkse door een kunstenaar geanimeerde en in het park georganiseerde artistieke workshops maken de kinderen warm voor de groene dynamiek (de planten, het milieu, …).
  • Ook het jaarlijkse buurtfeest vindt telkens plaats in het park.

Het dagelijkse reilen en zeilen

Het is in het Dauwpark dat het eerste team van wachters-animatoren van Leefmilieu Brussel aan de slag ging. Zij zijn zelf afkomstig uit de buurt en organiseren recreatie- of sportactiviteiten voor de plaatselijke jeugd. Verder zien ze ook toe op de veiligheid en netheid van de locatie.
Doordat het zo goed al zijn functies vervult, het goed onderhouden is en door iedereen wordt gerespecteerd, is het Dauwpark vandaag uitgegroeid tot een voorbeeld voor zijn soort.

Date de mise à jour: 05/05/2022

Documents: