Vous êtes ici

Gebouwschil: isolatie van de voorgevel (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

De energierenovatie van een bestaande gevel, zeker aan de straatzijde, kan complex zijn.

Hiervoor gelden immers tal van eisen en bepalingen, met name inzake regelgevings- en stedenbouwkundige aspecten, bouwfysica, bouwtechnieken en hun verenigbaarheid met het bestaande gebouw, esthetiek, enz.

In het kader van deze opleiding laten we u kennismaken met de verschillende methodes om een gevel te isoleren en nemen we de aandachtspunten met betrekking tot isolatie langs de buitenzijde, de binnenzijde of in de spouw onder de loep.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

  • de uitdagingen gerelateerd aan de optimalisering van een thermische gebouwschil te begrijpen.
  • de gevolgen van een isolatie-interventie voor de bouwfysica te bepalen en technische oplossingen voor elke problematiek aan te reiken;
  • een gegeven situatie te analyseren en de technische eisen inherent aan de verschillende methodes voor gevelisolatie te identificeren; zo kan u de te gebruiken techniek en de te voorziene maatregelen kiezen.

Pedagogische aanpak

Op de eerste dag zal de focus liggen op de isolatie langs de buitenzijde en in de spouw. Op de tweede dag komen de aandachtspunten aan bod in verband met isolatie langs de binnenzijde en worden de concepten van beide dagen samengevat aan de hand van een analyse van gevalstudies. De presentaties worden gegeven door specialisten met praktijkervaring (studiebureau).

De opleiding wordt geïllustreerd aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden om de verschillende thema's te concretiseren. Er wordt ook aandacht besteed aan de uitwisseling van ideeën en de toepassing van de verworven kennis op een concreet geval (studiebureau, architect, …).

Aandachtspunten

  • Deze opleiding vereist een basiskennis van HVAC-systemen.
  • Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. Er wordt aanbevolen deze basisopleiding vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, installateurs, professionele bouwheren en aannemers (beslissingsnemers in de onderneming).

Programma        

Agenda en prijs

  • Duur : 2 dagen
  • Datums : Dinsdag 22 en 29 november 2022
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC en Cenergie.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 21 october 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 28 october 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

Date de mise à jour: 11/07/2022