Vous êtes ici

LIFE RIPARIAS-project

Myriophyllum

Het LIFE RIPARIAS-project (« Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species ») wil bepaalde invasieve uitheemse soorten in België optimaal beheren in de periode 2021-2026.

Het wordt gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, in samenwerking met 10 partners uit de 3 Belgische gewesten. Deze partners komen uit overheidsorganisaties, de academische sector en het verenigingsleven en zijn allemaal geëngageerd om samen te werken.

Het project beoogt meerdere soorten van planten en rivierkreeften in en rond rivieren en vijvers. Het focust op een intergewestelijke pilootzone met inbegrip van de stroomgebieden van de Dijle, Zenne en Mark.

Er zijn momenteel 66 invasieve exotische soorten die als zorgwekkend zijn geïnventariseerd voor de Europese Unie,  waaronder 12 planten- en 3 rivierkreeftensoorten die in België aan een stevige opmars bezig zijn of die weldra kunnen inzetten. Het project richt zich vooral op deze laatste, maar ook op de soorten die op een toekomstige Belgische waarschuwingslijst zullen komen te staan.

De toezicht- en beheeractiviteiten zullen worden gecoördineerd voor een maximale doeltreffendheid.  De actieve betrokkenheid van en samenwerking tussen beleidsmakers, terreinbeheerders en het grote  publiek zullen essentieel zijn voor het welslagen van dit project.

Tegen december 2021 zullen brochures worden opgesteld. Bovendien zullen gidsen van goede beheerpraktijken tegen eind 2022 worden gepubliceerd om de identificatie en het beheer van deze invasieve soorten op het terrein te vergemakkelijken.

Vanaf 2023 zullen er ook informatie- en opleidingssessies worden voorzien om de kennis zoveel mogelijk te delen. We rekenen ook op vrijwilligers: alle hulp is welkom! Bezoek de website van het project voor meer informatie.

Dit innovatieve project kwam tot stand dankzij de cofinanciering van de Europese Unie en de 3 Belgische gewesten, met een geschat totaalbudget van 7 miljoen euro. LIFE RIPARIAS werd mogelijk gemaakt door de financiering van het LIFE-programma ‘Nature and Biodiversity’.

Date de mise à jour: 14/12/2021