Vous êtes ici

Lezingen 21-22: « Oplossing : Natuurstad »

Leefmilieu Brussel biedt stedenbouwkundigen, (landschaps-) architecten, academici, verantwoordelijken en beheerders van groene ruimten, parken en tuinen, studiebureaus, natuurverenigingen... een reeks lezingen aan over de op de natuur gebaseerde oplossingen en de daaruit ontwikkelde vier verweven Brusselse landschappen: de Dense stad, de Bosstad, de Plattelandsstad en de Waterstad.

Klimaatverandering, afname van biodiversiteit, milieuvervuiling, aantasting van natuurlijke grondstoffen... Er zijn heel wat uitdagingen waarmee de stad moet omgaan. Toch zit de natuur vol oplossingen om ons te helpen deze problemen het hoofd te bieden, van de meest eenvoudige tot de meest complexe, tot perfectie gebracht door miljoenen jaren van onderzoek en ontwikkeling.

Met de op de natuur gebaseerde oplossingen en de groene en blauwe netwerken kunnen we veerkrachtigere gebieden uitbouwen die bestand zijn tegen de verstoringen van ecologische, economische en sociale systemen. 

Via nieuwe methodes van stadsplanning, een zuiniger beheer van grondstoffen en alternatieve bestuursvormen kunnen de diensten die de natuur aan de stad en haar bewoners levert versterkt worden.

29/10/21 – Inleidende lezing

Welke zijn de op de natuur gebaseerde oplossingen? Welke antwoorden kunnen zij bieden op stedelijke problemen? Deze lezing gaat in op de wetenschappelijke grondslagen, het wettelijk en conceptueel kader, de verschillende dimensies (sociaal, economisch en milieugerelateerd) en enkele vernieuwende, geslaagde voorbeelden in Brussel en het buitenland.

Verslag van de lezing

26/11/21 – Dense Stad

Ondoorlatende omgevingen, slechte luchtkwaliteit, hitte-eilanden, weinig contact met de natuur... Welke natuurlijke oplossingen bestaan er voor bioklimatologische planning in de meest verharde zones van de stad?

Verslag van de lezing

17/12/21 – Bosstad

De bomen in de bosgebieden, parken, straten en tuinen vormen een atypisch bos. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de oplossingen gebaseerd op het stadsbos en de plaats van bomen in strategieën voor klimaataanpassing, stadsplanning en duurzame mobiliteit.

28/01/22 – Plattelandsstad

De agro-ecologische transitie is van strategisch belang voor de veerkracht van de stad en het behoud van de biodiversiteit. Welke rol spelen de groene en blauwe netwerken in het kader van duurzame landbouwproductie?

Programma : nog te bevestigen.

Verslag van de lezing

22/03/22 – Waterstad

Brussel is historisch verbonden met zijn rivieren, valleien en moerasgebieden. Vanuit dat verleden gaan we in op de toekomstige oplossingen van “groene en blauwe” netwerken, de diensten die door het waterwegennet worden geleverd en de regels voor een geïntegreerd beheer van regenwater.

Programma : nog te bevestigen.

Verslag van de lezing (wordt momenteel vertaald)

  • De Sponsstad voor een grotere veerkracht van de stad: van concept naar uitvoering (.pdf)/ Elia Desmot, ADOPTA
  • De Waterstad en de watercyclus in de stad: stand van zaken in Brussel (.pdf)/ Emilie Lavender, projectcoördinator Water, Leefmilieu Brussel
  • Bodem en water: bodems ontharden en herstellen om ze multifunctioneel te houden (.pdf)/ Robin Dagois, Plante et Cité, visio
  • Regenwaterbeheer op wegen: ervaringen van Brussel Mobiliteit (.pdf)/ Pascal Fostiez, natuurfacilitator van Brussel Mobiliteit
  • Regenwaterbeheer in en rond gebouwen (.pdf)/ Sébastien Derieux, Agence de l'Eau Seine-Normandie
Date de mise à jour: 02/06/2022