Vous êtes ici

Biodiversiteit

Wil je meer leven en kleur op de speelplaats? Wil je de natuur tot bij je leerlingen brengen, zelfs in de stad? Dan kan je beginnen met concrete plekjes aan te pakken en zo jouw school gezelliger en groener te maken.

Het drastische verlies van biodiversiteit heeft een rechtstreekse impact op ons allemaal. De biodiversiteit zorgt namelijk mee voor schone lucht, betere waterhuishouding, het kunnen kweken van voedsel, … en dus ook voor onze gezondheid.


Begeleiding

In enkele workshops worden de leerlingen bewust gemaakt over het thema biodiversiteit en gaan ze samen aan de slag. Jullie worden begeleid in het kiezen en op poten zetten van een of meerdere acties zoals:

  • de aanleg van een natuurhoekje op school: vijvertje, insectenhotel, bloemenweide, nestkastjes voor vogels, haag, ...
  • of om andere acties te organiseren binnen of buiten de school: zaadbommetjes verdelen, communicatie over het thema, opknappen van een groene ruimte,...

De school krijgt de kans om financiële steun aan te vragen bij Leefmilieu Brussel voor het nodige materiaal.

Praktische informatie

Voorzien

  • Begeleiding op maat: minstens twee overlegmomenten met de trekkersleerkracht(en) en ongeveer drie workshops voor 1 à 2 trekkersklassen
  • Collectieve begeleiding: twee collectieve vormingen met alle deelnemende scholen en een nieuwsbrief met extra inspiratie twee maal per jaar (Interesse om deze te ontvangen? Iedereen kan zich inschrijven via mail bij vzw Tournesol-Zonnebloem.)
  • Financiële steun: alle informatie over de aanvraag hiervan bij Leefmilieu Brussel krijg je bij de startvergadering.

Inschrijven

De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn afgesloten.

Om op de hoogte te blijven van nieuwe inschrijvingsmogelijkheden, kan je lid worden van Bubbl. Je ontvangt zo de laatste nieuwtjes over ons educatief aanbod (gratis vormingen, begeleiding, evenementen, leermiddelen, …).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van MOS en  Brussel voor nog meer aanbod en inspiratie rond milieu- en duurzaamheidseducatie (basis en secundair).

Nog vragen?

Aarzel niet om Véronique Bidée van MOS Brussel te contacteren per mail of via 0485 27 83 88 en Kris Van Ingelghem van NME Brussel per mail of via 0473 96 85 04. Zij bekijken samen de vragen en verdelen deze volgens expertise en begeleidingsmogelijkheden.

Date de mise à jour: 14/07/2022