Vous êtes ici

Het kleine Zennepark

Het project van de kleine Zennepark en verbinding met het Dauwpark maakt deel uit van de reeks projecten die gestat zijn in het kader van CRU 05 en PAD Heyvaert. Uiteindelijk zal het park een ecologische, recreatieve en sociale ruggengraat vormen in het hart van de wijk Heyvaert en de verschillende parken en polen van de wijk met elke verbinden : het Dauwpark, het Ninoofsepoort park, het Liverpoolplein, de slachthuizen en het kanaal. 

OKRA Landschapsarchitecten en zijn partners BRUT Architects Urbanists, ARA engineers, LEA Eclairagistes, HSP avocats conseils, Abesco en 21 Solutions zijn door Leefmilieu Brussel geselecteerd voor het uitvoeren van de ontwerpstudies en het ontwikkeling van het park van de Kleine Zenne en de verbinding met het Dauwpark. 

De ontwerpstudies vinden plaats in verschillende opeenvolgende fasen. De definitie van het project vordert geleidelijk, naarmate de verschillende gegevens en beperkingen worden geïntegreerd, naarmate de algemene visie wordt ontwikkeld, gedetailleerd en uitgewerkt naar een meer concrete uitvoering.

Date de mise à jour: 22/06/2022