Vous êtes ici

Zwevende alg

Zodra het warm wordt, verschijnen er elk jaar grote hoeveelheden drijvende algen in een aantal vijvers. De aanwezigheid van deze algen maakt de bevolking soms ongerust. Toch zijn ze volstrekt ongevaarlijk voor mens en dier.

Waarom verschijnen er algen?

Het is volkomen normaal dat er algen opduiken in vijvers met water dat rijk is aan natuurlijke voedingsstoffen (men noemt dat ‘eutrofe’ vijvers).
Deze tendens wordt soms versterkt door supplementaire toevoer in het water van stikstof, fosfor en andere elementen die afkomstig zijn van vogeluitwerpselen, maar ook van voedingsresten die wandelaars in grote hoeveelheden in het water gooien. Die voeding heeft vaak ook tot gevolg dat de vogelpopulaties te groot worden.
Vezelige algen zijn nochtans niet aanwezig in alle vijvers. Dat kan verschillende oorzaken hebben: slechte waterkwaliteit, bepaalde soorten verontreiniging, te veel vis, enz.

Gevolgen voor de biodiversiteit

Deze algen hebben als gevolg dat onze vijvers veel leven aantrekken. De natuurlijke fauna (amfibieën, vissen, waterinsecten, enz.) vinden er een schuilplaats en voeding. Maar als er te veel algen zijn, vermindert de hoeveelheid licht op de vijverbodem en dat beperkt de ontwikkeling van de waterplanten die onder water leven. Dat heeft natuurlijk zijn belang voor het ecologische evenwicht.

Ingrepen van Leefmilieu Brussel

Het vijverbeheer is ingewikkeld en afhankelijk van een hele reeks factoren: de kwaliteit en de samenstelling van de bodem, de milieuverontreiniging, de viskweek, de aanvoer van voedingsstoffen. Het beleid inzake het blauwe netwerk van Leefmilieu Brussel voorziet in het in stand houden van voldoende voedingsstoffen in het water van de vijvers, en het verzekeren van een goede waterkwaliteit.
De algen zijn op het eerste gezicht geen oorzaak van hinder. Ze vergaan vanzelf en de stroming voert ze mee als de temperatuur daalt, of bij overvloedige of langdurige regenval. Toch hebben ze de neiging om snel terug te komen. Als ze meer dan 60% van de oppervlakte bedekken, worden de overtollige hoeveelheden verwijderd en gecomposteerd. Deze moeilijke reinigingsklus wordt uitgevoerd door eco-kantonniers.

Preventie

De bevolking kan meehelpen om het kwetsbare evenwicht van de vijvers in stand te houden door de watervogels niet te voeden. Informatieborden staan in de parken, in de buurt van risicovijvers: ze geven uitleg over de reden waarom wij vragen de vogels niet te voeden.

Date de mise à jour: 28/09/2020