Vous êtes ici

De gefedereerde entiteiten

Tegen wil en dank worden scholen onophoudelijk benaderd door tal van externe actoren omwille van hun doorslaggevende rol bij het sensibiliseren van de toekomstige generaties.

Om die druk te verminderen en een coherent aanbod voor te stellen met de belangrijkste partners van de scholen, engageert Leefmilieu Brussel zich in verschillende partnerships.

Om met de scholen te werken, is Leefmilieu Brussel betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsakkoord rond NME: Federatie Wallonië Brussel / Brussels Gewest / Waals Gewest

Logos: accord de coopération en ErE - Fédération Wallonie Bruxelles/Région Bruxelloise/région WallonneIn april 2012 kwam er een officieel samenwerkingsakkoord met daarin de grote werklijnen die de drie entiteiten al enkele jaren aanhouden: uitwisseling van informatie, rationalisering van het aanbod, samenwerkingen, promoten van de andere partners, … allemaal dingen die het akkoord verwezenlijkt heeft en waardoor u een dienst aangeboden krijgt die zo veel mogelijk aansluit op uw realiteit.

Samenwerking in het kader van het MOS-programma (MilieuOpvoeding op School)

Logo MOSVan in de beginfase van het MOS-programma van de Vlaamse overheid (vanaf 2000), nam Leefmilieu Brussel actief deel aan de coördinatievergaderingen die op Vlaams niveau worden georganiseerd (eerst de adviesgroep, vervolgens de stuurgroep, nu de begeleidingscommissie).

Op Brussels niveau wordt de samenwerking met MOS onder meer gecoördineerd via de deelname aan de vergaderingen van de MOS-begeleidingsgroep van de VGC.

Uitwisseling met de gemeenten

Logo Vereniging van de Stad en de Gemeenten van Brussel) Meer dan 50% van de Brusselse leerlingen is ingeschreven in een gemeenteschool. Als belangrijke speler wonen de gemeenten dan ook regelmatig de vergaderingen van de VSGB (Vereniging van de Stad en de Gemeenten van Brussel) bij.

Date de mise à jour: 17/01/2022