Vous êtes ici

Uw installaties: beheer en controle (professionnels)

Beheer

Controle

  • Laat uw installaties om de 5 jaar controleren door een erkende instantie voor de controle van elektrische installaties.
  • Bewaar de inspectieverslagen gedurende 5 jaar in een register dat ter beschikking staat van de inspecteurs van Leefmilieu Brussel.
Date de mise à jour: 18/02/2022