Vous êtes ici

Groene Hoekjes

Wil je meer leven en kleur op de speelplaats? Wil je de natuur tot bij je leerlingen brengen, zelfs in de stad? Dan kan je beginnen met concrete plekjes aan te pakken en zo jouw school gezelliger en groener te maken.

 

Vergroening bevordert de sociale en mentale gezondheid en kan ook stress verminderen. Het stimuleert het contact met de natuur en verbetert het samen zijn en spelen. Het enige wat nodig is om te beginnen, is wat fantasie en een paar leuke ideeën:

  • Wilde hoekjes creëren, een vijver aanleggen, nestkastjes (voor vogels en insecten) bouwen, een bloemenweide aanleggen of een paar bomen planten, … We helpen jullie bij het maken van ecologische keuzes om zo de biodiversiteit te verhogen en het te doen bruisen van leven.         
  • samen een gezellige plek bouwen waar de leerlingen én leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen, observeren en de natuur (her)ontdekken op het ritme van de seizoenen.

Begeleiding

bij het project

Één of twee leerkrachten die dit groene project zullen trekken worden specifiek begeleid. Tijdens enkele overlegmomenten worden ze geholpen om het project vorm te geven en bij het kiezen en uitwerken van een natuurlijk hoekje.

De begeleiders zullen in enkele workshops aan de slag gaan met een groep leerlingen om ze bewust te maken van het nut en de nood van zo’n groen hoekje en daarna samen de handen uit de mouwen te steken.

De school krijgt de kans om financiële steun aan te vragen bij Leefmilieu Brussel voor het nodige materiaal.

bij de schoolbrede werking

Hoe koppelen we dit aan andere activiteiten op school? Welke plaats geven we dit in de communicatie? Wat zijn andere ‘quick wins’ voor duurzaamheid op school?

De begeleiders ondersteunen jullie schoolteam met het opstellen van een duurzame visie en doelstellingen. Hieraan kunnen dan lesactiviteiten voor de verschillende klassen en acties met leerlingen, personeel, ouders, …  worden gekoppeld.

Praktische informatie

Voorzien

  • Begeleiding op maat: drie overlegmomenten (en meer naargelang de schoolbrede aanpak)  en ongeveer drie workshops voor een groep leerlingen vanaf 5 jaar
  • Collectieve begeleiding: twee collectieve vormingen met alle deelnemende scholen en een nieuwsbrief met extra inspiratie twee maal per jaar (Interesse om deze te ontvangen? Iedereen kan zich inschrijven via mail bij vzw Tournesol-Zonnebloem.)
  • Financiële steun: alle informatie over de aanvraag hiervan bij Leefmilieu Brussel krijg je bij de startvergadering.

Voorwaarde

De directie is aanwezig bij ten minste het eerste en laatste overlegmoment om samen te bekijken hoe het project zoveel mogelijk kan geïntegreerd worden in de schoolwerking en hierover kan gecommuniceerd worden. Gelieve hiervoor ook ruimte te voorzien op de teammomenten.

Inschrijven

De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn afgesloten.

Om op de hoogte te blijven van nieuwe inschrijvingsmogelijkheden, kan je lid worden van Bubble. Je ontvangt zo de laatste nieuwtjes over ons educatief aanbod (gratis vormingen, begeleiding, evenementen, leermiddelen, …).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van MOS en NME Brussel voor nog meer aanbod en inspiratie rond milieu- en duurzaamheidseducatie (basis en secundair).

Nog vragen?

Aarzel niet om Kris Van Ingelghem van NME Brussel te contacteren per mail of via 0473 96 85 04 en Véronique Bidée van MOS Brussel per mail of via 0485 27 83 88. Zij bekijken samen de vragen en verdelen deze volgens expertise en begeleidingsmogelijkheden.

Date de mise à jour: 14/07/2022