Vous êtes ici

Plastic of bioplastic? Wat zijn de duurzame alternatieven?

Productie

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is naar schatting 9 miljard ton plastics geproduceerd. Met dat volume zou men geheel België onder een 7,3 m dikke laag plastics kunnen begraven.

 

 

 

In 2018 werd wereldwijd bijna 360 miljoen ton plastics geproduceerd. Dit betekent dat de jaarlijkse productie in de periode van 1950 tot 2018 met een factor 180 is vermenigvuldigd en dat die productie elk jaar nog met +/- 4 % toeneemt. 

 

 

Verwijdering

Sinds de beginjaren kon slechts 9 % van alle geproduceerde plastics worden gerecycleerd en werd 12 % verbrand. Dit betekent dat het overgrote deel van die plastics zich nog in ons leefmilieu of op onze stortplaatsen bevinden, waar ze pas na eeuwen zullen ontbinden en daarbij broeikasgassen afgeven die bijdragen aan de klimaatverandering.

Broeikasgassen

Indien de tendens aanhoudt, zouden de broeikasgasemissies die worden veroorzaakt door plastics tegen 2050 15 % bedragen van het wereldwijde koolstofbudget, waardoor we binnen de grenzen die zijn opgelegd door het Akkoord van Parijs kunnen blijven.

Bioplastic, wat betekent dat?

Bioplastics worden vaak genoemd als oplossingen voor  plasticverontreiniging. Achter deze term gaan verschillende soorten van plastics schuil : biogebaseerd, biologisch afbreekbaar en/of composteerbare.

Maar wat betekenen al deze termen?

 • Biogebaseerd: materiaal dat volledig of gedeeltelijk van natuurlijke hulpbronnen is gemaakt. Geen enkele wettelijke drempel legt de samenstelling van deze plastics vast. Ze kunnen dus ook grotendeels samengesteld zijn uit fossiele hulpbronnen.
 • Biologisch afbreekbaar: wordt, in bepaalde omstandigheden, afgebroken door de actie van biologische micro-organismen en produceert CO2, water en biomassa.
 • Composteerbare: wordt afgebroken door de actie van biologische micro-organismen, maar enkel in gecontroleerde omstandigheden van temperatuur, vochtigheid en oxygenatie.

Zijn ze echt beter voor het leefmilieu?

Een overzicht van de wetenschappelijke literatuur doet ons concluderen dat een vervanging van petroleumgebaseerde plastics door bioplastics in geen geval een ecologische oplossing op lange termijn is. Dit wordt trouwens bevestigd door het Europees Milieuagentschap. Immers:

 • De productie van biogebaseerde plastics is nog altijd volledig afhankelijk van fossiele energieën en is vooral gebaseerd op conventionele landbouw, waarbij onder meer chemische productiemiddelen worden gebruikt die niet alleen een invloed hebben op de gezondheid van de mens, maar ook ons water en onze bodem onder druk zetten;
 • De terminologie die wordt gehanteerd voor de producten die op de markt worden gebracht, is verwarrend voor de consumenten en vergroot in die zin aanzienlijk de risico's op fouten bij het sorteren en dus bij het verwerken
 • Zijn de zogenaamde composteerbare plastics nooit voor 100 % composteerbaar:
  • Ze vervuilen de geproduceerde compost met microplasticsen leveren geen voedingsstoffen die door de bodem kunnen worden opgenomen. Ze passen dus niet in een circulaire logica.
 • Het risico dat die plastics dezelfde impact op de openbare netheid en de biodiversiteit hebben als petroleumgebaseerde plastics, is dan ook bijzonder groot.
 • In de huidige omstandigheden en bij gebrek aan een bevredigende verwerkingstechniek zouden biogebaseerde, biologisch afbreekbare en composteerbare plastics moeten worden verbrand (met energierecuperatie) om te voorkomen dat ze op openlucht stortplaatsen of in het milieu terechtkomen of dat ze de gecomposteerde stromen verontreinigen.
  • Merk op dat voor bepaalde biogebaseerde plastics zouden worden geproduceerd met identieke eigenschappen als petroleumgebaseerde plastics zoals PET, PP, HDPE, enz. (die dus niet biologisch afbreekbaar zijn), recyclage de beste verwerking is. 

Maar wat dan?

Het is dus van essentieel belang de afhankelijkheid van onze maatschappij van plastics en in het bijzonder het eenmalig gebruik ervan te verminderen. Er bestaan alternatieven die minder duur zijn en milieuvriendelijker:

 • Kies voor bulk; 
 • Gebruik verpakkingen met statiegeld of die herbruikbaar zijn; 
 • Ban het gebruik van plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik en oververpakte producten; 
 • Geef de voorkeur aan herstellen, hergebruiken en huren; 
 • Surf naar onze website en ontdek alle alternatieven die in Brussel beschikbaar zijn!

En denk eraan: Het beste afval is geen afval!

Date de mise à jour: 22/10/2021