Vous êtes ici

Geothermie

« Note d’information technique, Géothermie peu profonde, Conception et mise en œuvre de systèmes avec échangeurs en forme de UCSTC, 2016

De term geothermie verwijst naar een reeks technieken die erop zijn gericht warmte aan de ondergrond te onttrekken voor verwarmings- of elektriciteitsopwekkingsdoeleinden. Bij uitbreiding omvat de term ook de systemen waarvan de bedoeling erin bestaat de warmte in de ondergrond te dissiperen voor koeling.

Met de bewustwording van de opwarming van de aarde en de aangekondigde vermindering van het aanbod fossiele energiebronnen is de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in volle groei. Geothermie maakt deel uit van deze opkomende technieken, waarvan het ontwikkelingspotentieel in het Brussels Gewest bewezen is. De techniek heeft het voordeel van een schone hulpbron op het gebied van gasuitstoot te zijn en is bovendien onuitputtelijk. 

Date de mise à jour: 31/05/2022