Vous êtes ici

De egel

Deze sympathieke insecteneter vertoeft graag in  groene woonwijken van een stad. Het Brussels Gewest vormt hierop geen uitzondering.  Maar in de stad leven, betekent ook het hoofd moeten bieden aan een hele reeks van gevaren:  

Het verkeer

Zoals alle zoogdieren met 4 poten die in de stad leven, betalen de egels een hoge prijs voor het autoverkeer.  Des te meer omdat de egel in een onbekende situatie de gewoonte heeft zich op te rollen en te blijven liggen, wat het risico verhoogt om te worden verpletterd. 

Onoverkomelijke hindernissen

Het verkeer is evenwel niet het enige gevaar voor de egels.  Van zodra de schemering valt, gaan de egels op pad op zoek naar lekkers.  Ze verplaatsen zich tijdens deze sneukeltochten soms enkele kilometers ver.  Maar hoe kunnen ze een tuin die tot op de bodem is afgesloten betreden?  Dit soort van hindernissen dwingen de egels vaak om straten over te steken, waar ze het risico lopen onder de wielen van een auto terecht te komen. 

Insecticiden

De insecticiden die vooral -maar niet alleen - in de moestuinen worden gebruikt, kunnen de egel fataal worden.  Populair zijn de fameuze blauwe korrels die worden gebruikt ter bestrijding van  slakken.  Deze producten doen een niet-verwaarloosbaar deel van de slakken verdwijnen, een van de natuurlijke prooien van de egel.  Bovendien kan een egel zichzelf vergiftigen, wanneer hij een vergiftigde slak opeet.  We herinneren eraan dat het product in deze korrels ook dodelijk is voor andere diersoorten, waaronder zoogdieren.  

Het is ook belangrijk te weten dat er verschillende soorten blauwe korrels bestaan: de korrels met metaldehyde zijn absoluut te vermijden. Metaldehyde is immers giftig voor huisdieren én wilde dieren, en dus ook voor de egel. Metaldehyde wordt ook in het grondwater, in vijvers en in beken teruggevonden. Blauwe korrels die ijzerfosfaat bevatten, blijken minder problemen te veroorzaken. Toch is het aangeraden om ecologische alternatieven te gebruiken.

Hier kan u informatie lezen in verband met het bestrijden van naaktslakken

Automatisch maaien van grasperken

Steeds meer egels zijn er zo slecht aan toe dat ze met ernstige verwondingen in revalidatiecentra belanden.  Deze verwondingen kunnen worden veroorzaakt door automatische robotmaaiers die ’s nachts aanstaan.  Deze toestellen herkennen geen egels die zich ‘s nachts verplaatsen.  De egels rollen zich op om aan het gevaar te ontsnappen.... maar de robot vermijdt ze niet.  

Er wordt dus aangeraden deze automatische robotmaaiers enkel overdag te gebruiken, d.w.z. tussen 10h en 17h.  Op dat moment zitten de egels veilig in hun schuilplaats. 

Ondertussen is ook bewezen dat de kwetsuren die de egels oplopen aan de poten en de snuit, het gevolg zijn van een bacteriële infectie. Aangezien deze bacterie ook kan overgaan op mensen, wordt aangeraden om verzwakte egels niet zelf aan te raken. Neem contact op met het Brusselse revalidatiecentrum voor wilde dieren; zij zullen u verder helpen.

Vermindering van habitats

De verdwijning van de juiste leefmilieu-omstandigheden van de egel is, net als voor vele andere dier- en plantensoorten, ook een van de belangrijkste redenen voor de vermindering van het aantal egels. De verdwijning van hagen bijvoorbeeld waaronder hij zich kan verplaatsen of een schuilplaats kan bouwen heeft zijn natuurlijke habitat sterk verminderd.  De stadszones met tuinen, hagen en struiken zijn betere leefomgevingen dan bepaalde gebieden op het platteland.  Reden te meer om aan de egels te denken bij de inrichting van onze stad.  

De belangrijkste roofvijanden zijn de vos, de bosuil en de steenmarter, maar ook honden en katten.  

Opgepast: brood en koemelk zijn gevaarlijk!

Geef nooit koemelk of brood aan een egel.  Hij kan er ziek van worden of zelfs van sterven.  Laat hem dus zelf voedsel zoeken.  Slakken zijn bijvoorbeeld een van de prooien die op zijn menu staan. 

Stekels

Maar hoe verlopen de geboortes met al die stekels op de rug?  
Dat is heel eenvoudig: de jongen worden geboren... zonder stekels.  Kort na de geboorte krijgen ze hun eerste, zachte stekels.  Pas na enkele weken zullen nieuwe, harde stekels de boven- en zijkant van het lichaam bedekken. 

Om de egel, een beschermde diersoort in het Brussels Gewest, beter te leren kennen kan u de onderstaande infofiche downloaden.

Date de mise à jour: 16/03/2022