Vous êtes ici

Remote sensing project

Wegvervoer als bron van vervuiling en lawaai

Het wegvervoer is één van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling en lawaai in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met negatieve gevolgen voor de gezondheid en de levenskwaliteit van de hele bevolking. Sinds 2018 is het Gewest een lage-emissiezone geworden. Door de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan de toegang tot het Brussels Gewest te verbieden, dragen we bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit.

Wat zijn de "echte" emissies van voertuigen op de weg?

Achter de "theoretische" uitstootnormen waaraan voertuigen die op de Europese markt worden gebracht moeten voldoen, gaat de vraag schuil naar de "echte" uitstoot van voertuigen op de weg. Denk maar aan het “dieselgate” schandaal. Om deze vraag te beantwoorden, zal Leefmilieu Brussel in samenwerking met het International Council for Clean Transportation (ICCT) de uitstoot van ongeveer 150.000 voertuigen op de weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een periode van enkele weken meten. Deze metingen zullen tussen oktober en december 2020 worden uitgevoerd met behulp van "remote sensing"-technologie, op een tiental locaties in het Brussels gewest. In Vlaanderen en Wallonië werden al metingen op deze manier uitgevoerd, maar het is de eerste keer dat de emissies van voertuigen op de weg worden gemeten in het Brussels Gewest.

Deze metingen zullen aangevuld worden met geluidsmetingen van het wegverkeer met het material en de expertise van Leefmilieu Brussel.

Doelstellingen van het onderzoek

Dit project laat toe om:

  • Voertuigemissies beter te leren kennen, dankzij metingen in "echte" rijomstandigheden en in het bijzonder van de meest recente dieselwagens (Euro 6d);
  • De evaluatie van de impact van beleidsmaatregelen, zoals de Low Emission Zone (LEZ) en de uitfasering van de diesel-, benzine- en LPG-voertuigen te verrijken;
  • De omvang van de fraude met roetfilters onder dieselvoertuigen te bestuderen; 
  • Het geluid van verschillende soorten voertuigen bij verschillende snelheden beter te begrijpen.

Volgende video legt uit hoe “remote sensing” werkt :

Welke informatie wordt verzameld en voor welke doeleinden?

  • Van elk voertuig worden de emissies van kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2), koolwaterstoffen (HC), deeltjes (PM), ammoniak (NH3) en geluid geregistreerd.
  • Na de metingen, verzamelt Leefmilieu Brussel gegevens over de kenmerken van de betrokken voertuigen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (DIV). Dit omvat onder andere de categorie, de brandstof en de Euro-norm van voertuigen.
  • De metingen van uitlaatemissies worden samen met de voertuiggegevens geanalyseerd door het ICCT in een rapport dat in het 2de trimester van 2021 aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De analyse van de geluidsmetingen wordt door Leefmilieu Brussel gerealiseerd en gepubliceerd.
  • In geen geval zullen de maatregelen worden gebruikt voor controle- of sanctiedoeleinden.
  • Leefmilieu Brussel heeft geen toegang tot persoonlijke gegevens. De uitwisseling van gegevens met de FOD Mobiliteit en Vervoer (DIV) is onderworpen aan een beveiligde procedure (anonimisering, enz.) om het respect voor de privacy en de geldende GDPR-wetgeving te garanderen.

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het TRUE initiative, een campagne waarbij verschillende Europese hoofdsteden betrokken zijn en van een partnerschap rond luchtkwaliteit met het Bloomberg Fonds.

Date de mise à jour: 05/01/2021

Contact: