Vous êtes ici

Bonus verlengd tot eind 2021

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft de regering van het BHG een extra bonus in het leven geroepen. De Bonus Energiepremie verhoogt de bedragen van bepaalde Energiepremies 2020 en 2021 aanzienlijk. De bedragen die vermeld worden in de technische gidsen zijn reeds inclusief de verhogingen.

De bonus is een steunmaatregel voor de zwaar getroffen bouwsector en wil tegelijk investeringen in energierenovatie bevorderen, waarbij ook de klimaatuitdaging wordt aangepakt.

Hieronder kunt u de voorwaarden terugvinden. 

Voor wie ?

Voor alle burgers, ondernemingen of collectiviteiten die werken plannen aan hun gebouw in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. De bonus richt zich vooral op burgers met een bescheiden inkomen, op collectieve voorzieningen (rusthuizen, scholen, sportcentra, ...) en mede-eigendommen (de zogenaamde 'categorie C').

Iedereen in een hogere inkomensgroep heeft ook recht op een bonus wanneer zij natuurlijke isolatiematerialen gebruiken of minstens drie verschillende premies aanvragen.

Voor welke werken?

  Met een gedateerde saldofactuur tot 31.12.2021
 • A1 - Energieaudit
 • Verhoging met 25% van het premiebedrag voor de aanvragers in categorie C, met een maximumbedrag van 70% van de in aanmerking komende kosten
 • B1 - Dakisolatie
 • B2 - Muurisolatie
 • B3 - Vloerisolatie
 • Verhoging met 25% van het premiebedrag voor de aanvragers in categorie C, met een maximumbedrag van 70% van de in aanmerking komende kosten
 • Verhoging met 50% van het bedrag van de bonus voor natuurlijk isolatiemateriaal voor alle aanvragers
 • B4 - superisolerende beglazing
 • Verhoging met 25% van het premiebedrag voor de aanvragers in categorie C, met een maximumbedrag van 70% van de in aanmerking komende kosten
Bonus voor het uitvoeren van meerdere werken

Vanaf 3 verschillende soorten uitgevoerde werken (buiten premies A1, A2, C3 en C8), wordt het premiebedrag verhoogd:

 • met 10% voor de aanvragers in categorieën A en B;
 • en met 20% voor de aanvragers in categorie C.

Bekijk de samenvattende tabel  van alle premies (.pdf).

Voorbeeld:

De werken in mijn woning zijn afgerond en ik beschik over een saldofactuur die op 04/02/2021 door mijn aannemer werd afgeleverd. Gezien de inkomsten van mijn huishouden bevind ik mij in categorie C. Ik kom dus in aanmerking voor de bonus. De uitgevoerde werken hebben betrekking op premies B1-B3-B5 en C1.

 

Bedrag met de bonus

Bedrag zonder de bonus

B1

Geïsoleerde oppervlakte: 70 m²

Natuurlijk isolatiemateriaal

Details van de berekening:

 • 70 m² x € 40 = € 2.800 x 1,25 = € 3.500
 • 70 m² x € 10 = € 700 x 1,5 = € 1.050
Totaal B1 = 4.550 €

Détail du calcul :

 • 70 m² x 40 € =€ 2.800 
 • 70 m² x 10 € =€ 700
Totaal B1 = 3.500 €

B3

Geïsoleerde oppervlakte: 60 m²

Details van de berekening:

 • 60 m² x € 30 = € 1.800 x 25% = € 2.250
Totaal B3 = € 2.250

Details van de berekening:

 • 60 m² x € 30 = € 1.800
Totaal B3 = € 1.800

B5

Gecentraliseerd systeem C

Details van de berekening:

 • € 1.750 systeem C
Totaal B5 = € 1.750

Details van de berekening:

 • € 1.750 systeem C
Totaal B5 = € 1.750

C1

1 verwarmingsketel 27 kW

Bonus buizen van 5 m

Details van de berekening:

 • € 1.200 verwarmingsketel
 • 5 m x € 70 = € 350
Totaal C1 = € 1.550

Details van de berekening:

 • € 1.200 verwarmingsketel
 • 5 m x € 70 = € 350
Totaal C1 = € 1.550
Bonus meerdere werken

20% extra op het totale toegekende bedrag per premie:

 • (4.550 + 2.250 + 1.750 + 2.150) x 0,2 = € 2.020
Totaal bonus: € 2.020
 
TOTAAL ontvangen premies € 12.120 € 8.600

Opgelet: de premieaanvragen die zijn vergezeld van een saldofactuur die dateert voór 1 september 2020, vallen niet onder deze wijzigingen. De technische gids van elke energiepremie stelt op nauwkeurige wijze het bedrag vast dat voor elke inkomenscategorie wordt toegekend in functie van de datum van de saldofactuur.

Indien de vraag groot is en de gereserveerde budgetten stilaan uitgeput raken, kunnen de voorwaarden tot toekenning van de premies worden gewijzigd. Aan deze wijzigingen wordt veel ruchtbaarheid gegeven, in het bijzonder op de website van Leefmilieu Brussel, en er is voorzien in een termijn van ten minste 2 weken tussen deze aankondiging en de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.

Date de mise à jour: 19/04/2022