Vous êtes ici

Toolbox Professionals EPB-verwarming en -klimaatregeling

 

Pedagogische documentatie
«Reglementering»

 
picto infofiches

Infofiches en formulieren

 

 

Wetgeving

 

Facilitator duurzame gebouwen

Vragen EPB-verwarming en klimaatregeling

 

EPB Desk en invulsoftware voor attesten

 

Tutorials en handleiding software

 

Helpdesk Software voor attesten

 

Attestmodellen en software audit H100

 

E-News EPB-verwarming

 

E-News EPB-klimaatregeling

 

Aanvraagformulier voor erkenningen

 

EPB-opleidingen

EPB Desk & PLAGE en invulsoftware voor attesten

EPB Desk & PLAGE en de invulsoftware voor attesten worden gratis ter beschikking gesteld aan de erkende professionals:

EPB Desk & PLAGE

Alle erkende professionals moeten eerst hun account activeren op het webplatform EPB DESK & PLAGE  om:

 • alle functies van de invulsoftware te kunnen gebruiken en hun attesten automatisch naar Leefmilieu Brussel te sturen;
 • toegang te hebben tot al hun attesten in verband met de EPB-regelgeving voor verwarming en klimaatregeling 
 • en om berichten van Leefmilieu Brussel te ontvangen over hun attesten.

EPB Desk & PLAGE openen

Om uw account te activeren, kijk naar de tutorial ‘Account activeren’.

U hebt het identificatienummer nodig dat u van Leefmilieu Brussel hebt gekregen om uw account te activeren. U vindt het op de brief of e-mail die u ontving toen u uw erkenning verkreeg. Indien u uw identificatienummer bent vergeten, kijk naar de tutorial ‘Login Vergeten’.

De invulsoftware voor attesten

De invulsoftware is een webapplicatie waarmee erkende professionals attesten en verslagen met betrekking tot de EPB-regelgeving voor verwarming en klimaatregeling digitaal kunnen opmaken. 

De invulsoftware is eenvoudig en gratis. Ontdek nu de voordelen:

 • het genereert en verstuurt de attesten automatisch naar Leefmilieu Brussel, zodat u ze niet langer per e-mail hoeft te versturen;
 • het is ontworpen om u tijd te besparen door de in te vullen velden automatisch aan te passen;
 • het werkt online en offline;
 • het is ontworpen voor tablets en pc's (eventueel op een grote smartphone);
 • het werkt met de browsers Chrome, Firefox en Edge.

 De invulsoftware voor attesten rechtstreeks openen

 Opgelet, als u voor het eerst inlogt, moet u eerst uw account activeren via EPB Desk & PLAGE.

Handleiding en tutorials van de invulsoftware en EPB Desk & PLAGE

Handleiding

De informaticatools zijn het meest intuïtief mogelijk. Om de digitale overgang te vergemakkelijken, stelt Leefmilieu Brussel didactisch materiaal ter beschikking. De handleiding is een evolutief document en is complementair aan de video tutorials die hieronder te raadplegen zijn.

 • Handleiding voor de 1e stappen bij het gebruik van EPB Desk & PLAGE en de invulsoftware voor attesten (binnenkort beschikbaar)

Video tutorials 

Helpdesk Invulsoftware voor attesten

Heeft u een vraag met betrekking tot  de invulsoftware voor attesten ontwikkeld door Leefmilieu Brussel?

 • Helpdesk contactformulier
 • Als u een vraag wilt sturen met een .attest-file of .vbw-file in bijlage, kan u het uitsluitend per mail op het adres software_chauffageverwarming[@]environnement.brussels opsturen

Raadpleeg eerst de gebruikershandleiding en de video tutorials. Het antwoord op uw vraag bevindt er zich misschien al.

Uw vraag gaat niet over de invulsoftware voor attesten maar gaat eerder om een technisch-reglementaire interpretatie van de regelgeving EPB verwarming en klimaatregeling? Contacteer dan de dienst Facilitator duurzame gebouwen.

Top

Attestmodellen

De informatie die de professional aan Leefmilieu Brussel doorgeeft, is vastgelegd in het uitvoeringsbesluit "Handelingen » EPB verwarmings- en klimaatregeling ". Leefmilieu Brussel biedt modellen aan die aan deze criteria voldoen. Een erkende professional mag geen andere modellen gebruiken zonder zelf ( of het bedrijf dat het alternatieve attest ter beschikking stelt de voorafgaande toestemming van Leefmilieu Brussel.

Sinds 1 januari 2020 moeten alle attesten en verslagen die niet worden gegenereerd door Leefmilieu Brussel na ontvangst van de gedigitaliseerde gegevens naar Leefmilieu Brussel gestuurd worden op deze adressen:

In 2021 heeft Leefmilieu Brussel EPB Desk en de invulsoftware ter beschikking gesteld om het invullen en beheren van attesten van EPB-periodieke controle, EPB-oplevering en de EPB-diagnoseverslagen over verwarming of klimaatregeling te vergemakkelijken.

Deze informaticatools bieden verschillende voordelen:

 • Ze zijn gratis en zorgen ervoor dat u attesten efficiënt kunt invullen;
 • U hebt een overzicht van de attesten die u hebt opgemaakt;
 • U hoeft de attesten niet meer afzonderlijk naar Leefmilieu Brussel te sturen.

Erkende professionals kunnen tijdelijk nog de attesten invullen met de onderstaande modellen, maar het is de bedoeling dat er naar de invulsoftware wordt overgestapt.

Attestmodellen voor de EPB-periodieke controle en EPB-oplevering

De erkende professional is vrij om te kiezen voor de ‘korte’ of ‘lange’ versie. De ‘lange versie bevat vragen die het invullen van het attest begeleiden.

Het is verplicht om de tabel met de meetresultaten toe te voegen aan het attest. Het meetticket is niet voldoende.

Tool en modellen voor het opstellen van een verslag EPB-diagnose voor verwarmingssystemen type 2 :

Het gedeelte van het verslag betreffende het nagaan van de eisen in het kader van de EPB-diagnose van verwarmingssystemen type 2 is geïntegreerd in de invulsoftware. Het is wel nog nodig om het verslag dat wordt opgemaakt met de software Audit H100 met het niet-bindend deel toe te voegen om volledig te zijn.

Tool voor het opstellen van een verslag EPB diagnose klimaatregeling

Het EPB-diagnoseverslag voor klimaatregelingssystemen zal binnen kort verkrijgbaar zijn in de invulsoftware.

Top

E-news EPB-verwarming

Blijf geïnformeerd, schrijf u in op de nieuwsbrief bestemd voor professionelen actief in het domein van de regelmentering EPB-verwarming.

E-news 41 juin 2022

 • De bijscholing om uw erkenning inzake EPB-verwarming te behouden

E-news  40 april 2022

 • Bijscholing
 • Infoavond
 • Wijzigingen van de EPB-regelgeving inzake verwarming en klimaatregeling
 • Helpdesk software

E-news 39 december 2021

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse ontmoeting met de professionals EPB-verwarming en klimaatregeling 
 • Helpdesk software: probleem met de invoer van de meetgegevens

E-news 38 oktober 2021

 • Video's m‧b‧t. de invulsoftware voor attesten
 • Verplichte bijscholingen in de laatste rechte lijn
 • Bonus energiepremie voor de uitstap wat betreft stookolie
 • Vereiste inzake ventilatie van de stookplaats

E-news 37 juni 2021

E-news 36 maart 2021 

 • Webplatform EPB Desk & PLAGE
 • Invultool voor attesten EPB-verwarming

E-news 35 januari 2021

 • Verlenging van de termijn voor de bijscholingen;
 • Inschrijving in de opleidingscentra.

2020 

E-news 34 december 2020 (.pdf)

 • Onze infoavonden van 8 en 15 december 2020 
 • Stel uw vragen vanaf januari 2021 aan de Facilitator Duurzame Gebouwen 
 • Nieuwe webpagina’s 
 • De E-nieuwsbrieven in 2021

E-News 33: November 2020 (.pdf)

 • COVID-19: Plaatsbezoeken

E-News 32: November 2020 (.pdf)

 • uitnodiging webinar: Software attesten epb verwarming in het Brussels gewest

E-News 31: November 2020 (.pdf)

 • Een toestel stilleggen in geval van gevaar
 • CO meten in de omgevingslucht van open toestellen
 • Veiligheidsinrichtingen controleren

E-News 30: September 2020 (.pdf)

 • De gratis software voor het ingeven van uw attesten is binnenkort beschikbaar  
 • De omschakeling op rijk aardgas van 500.000 toegangspunten in Brussel is gestart! 
 • Informatiesessies georganiseerd door Gas.be over het bijstellen van de brander in het kader van de L/H-conversie

E-News 29: Juli 2020 (.pdf)

 • Verplichte bijscholing: vergeet niet om u in te schrijven
 • Energiepremie voor de EPB-periodieke controle
 • Opnieuw gratis informatiesessies over het bijstellen van de brander in het kader van de gasconversie L/H.

E-News 28: Mei 2020 (.pdf)

 • Update van de FAQ van het Crisiscentrum betreffende de diensten aan huis 
 • Te nemen voorzorgsmaatregelen bij de heropstart van de activiteiten 
 • De opschorting van de verval- en beroepstermijnen werd verlengd

E-News 27: April 2020  (.pdf)

 • Covid-19: Heropstart van de activiteiten (.pdf)

E-News 26: Maart 2020 (.pdf)

 • Editie gewijd aan Covid-19

2019 

E-News 25: December 2019 (.pdf)

 • Een terugblik op de infoavond EPB-Verwarming van 10/12/2019 (.pdf)
 • Het versturen van alle attesten aan Leefmilieu Brussel vanaf 1 januari 2020
 • Infofiche eisen energiemeting
 • Infofiche onderhoud van de kanalen voor de afvoer van de verbrandingsgassen en, indien van toepassing, de toevoer van lucht
 • Praktijkopleidingen over de bijstelling van de brander in het kader van de gasconversie L/H door Gas.be

E-News 24: November 2019 (.pdf)

 • UITNODIGING - Infoavond 10/12/2019
 • EPB-reglementering voor verwarming

E-News 23: Juli 2019 (.pdf)

 • Het gebruik van de nieuwe modellen van attesten
 • De eis met betrekking tot de ventilatie van het lokaal waar een verwarmingsketel of warmwaterverwarmingstoestel zich bevindt
 • De EPB-periodieke controle na een interventie op het verbrandingsgedeelte

E-News 22: April 2019 (.pdf)

 • De nieuwe webpagina’s over EPB-verwarming op de website van Leefmilieu Brussel 
 • De nieuwe modellen van attesten vanaf 01/01/2019 
 • Wat omvat een EPB-periodieke controle? 
 • Wat met de toestellen die tot nu nog geen EPB-periodieke controle moesten krijgen? Bijscholingen

2018 

E-News 21: December 2018 (.pdf)

 • Het gebruik van de nieuwe modellen van attesten
 • De eis met betrekking tot de ventilatie van het lokaal waar een verwarmingsketel of warmwaterverwarmingstoestel zich bevindt
 • De EPB-periodieke controle na een interventie op het verbrandingsgedeelte

E-News 20: November 2018 (.pdf)

 • De infoavond van 18 oktober 2018
 • Waar vind ik informatie over de nieuwe EPB-reglementering voor verwarming?
 • Blijft mijn huidige erkenning geldig in het kader van de nieuwe reglementering?

E-News 19: September 2018 (.pdf)

 • UITNODIGING - Infoavond 18/10/2018
 • De EPB reglementering voor verwarming verandert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

E-News 18: mei 2018 (.pdf)

 • Kwaliteit van de lucht: nieuwe verplichtingen voor stookinstallaties met een gemiddeld nominaal ingangsvermogen tussen 1 en 50 MW
 • De omschakeling van arm "L" gas naar rijk "H" gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2017 

E-News 17: November 2017 (.pdf)

 • Verlenging van uw erkenning
 • 3 diensten kunnen beantwoorden antwoorden op uw vragen over de EPB verwarming reglementering 
 • Verzendtermijn voor een kopie van een attest aan Leefmilieu Brussel
 • Uw persoons- of adreswijzigingen melden

E-News 16: Februari 2017 (.pdf)

 • Helpdesk EPB Verwarming zet zijn opdracht verder in 2017
 • Einde van de overgangsperiode voor de verbrandingseisen van 
 • Verwarmingsketels in werking -
 • Continuïteit en stabiliteit in de premies in 2017
 • Leesbaarheid van de attesten

2016 

E-News 15: December 2016 (.pdf)

 • Prettige Feesten!

E-News 14: November 2016 (.pdf)

 • By-pass op een systeem van warmteterugwinning
 • Hoe het type brander herkennen: atmosferisch, premix of ventilator?
 • Bevestiging van de leidingen en thermische isolatie

E-News 13: Juli 2016 (.pdf)

 • Verbrandingscontrole met ticket van de meetresultaten
 • Website (nuttige links) vernieuwd
 • De eis met betrekking tot de thermische isolatie van een SWW
 • Circulatieleiding
 • Radiator toevoegen in een niet
 • Verwarmde ruimte i.p.v. verwarmingsleidingen isoleren: een goede oplossing?
 • Quickscan EPB Verwarming: een nuttige tool!

E-News 12: Maart 2016 (.pdf)

2015 

E-News 11: December 2015 (.pdf)

 • Energiepremies 2016: welke nieuwigheden? 
 • Vervanging van B-toestellen in slaapkamers, badkamers en WC’s 
 • Deel uw mening 
 • Prettige feestdagen 

E-News 10: Oktober 2015 (.pdf)

 • Verlenging van de erkenningen
 • 1600 erkende verwarmingsketeltechnici in het BHG
 • Infofiche over de thermische isolatie van het verwarmingssysteem

E-News 9: Juni 2015 (.pdf)

 • Nieuwe versies van de cursusmodules en tabbladen voor het logboek
 • Verklaring van conformiteit van een stookketel of een verwarmingssysteem
 • Dichtheid van het systeem voor de rookgasafvoer en luchtaanvoer
 • Eis betreffende de energieboekhouding

E-News 8: Februari 2015 (.pdf)

 • Helpdesk zet zijn opdracht verder in 2015 
 • ­Geanimeerde infosessie van de Helpdesk EPB­Verwarming  op 27/11/2014
 • ­Infofiche over de regeling
 • ­Verbrandingseisen – einde van de afwijkingen vanaf 01/01/2017
 • ­Tijdig en volledig insturen van attesten

2014 

E-News 7: Oktober 2014 (.pdf)

 • Telefonische enquête  
 • Save the date! 27/11/2014 
 • Begindatum 
 • Gecumuleerd vermogen van ketels 

E-News 6: Juni 2014 (.pdf)

 • Geldigheidsduur van de bekwaamheidsattesten herzien
 • Nazicht van de eis betreffende lokale regeling van de verwarmingslichamen in appartementsgebouwen
 • Meetpunt van stookketels

E-News 5: Februari 2014 (.pdf)

 • Helpdesk EPB Verwarming op Batibouw (20 en 21 februari)
 • Periodieke controle van ketels

2013 

E-News 4: November 2013 (.pdf)

 • Aandachtspunt bij de uitvoering van de periodieke controle en de 
 • Oplevering
 • Kwaliteitscontrole 
 • Gids "Efficiënt verwarmen" 
 • Moet je thermostaatkranen plaatsen op alle verwarmingselementen?
 • Meer dan 150 aanwezigen op de info
 • Avonden van de Helpdesk EPB Verwarming
 • Energy -labelling en Ecodesign van toestellen voor centrale 
 • Verwarming en de aanmaak van sanitair warm water

E-News 3: September 2013 (.pdf)

 • Uitnodiging infoavond 3/10/2013

E-News 2: Mei 2013 (.pdf)

 • Loopbruggen tussen de Gewesten
 • Premie "C1": Condenserende verwarmingsketel, heteluchtblazer en luchtverhitter op gas met modulerend vermogen
 • Periodieke controle van verwarmingsketels
 • Welke documenten moet u naar Leefmilieu Brussel sturen na een oplevering of een periodieke controle?
 • Diagnoseverslag type 1
 • Met welk ketelvermogen rekening houden in de reglementering? 

E-News 1: Februari 2013 (.pdf)

 • De Helpdesk EPB Verwarming
 • De omzendbrief EPB Verwarming
 • De kwaliteitscontrole EPB Verwarming

Top

E-news EPB-klimaatregeling

E-news 1 maart 2021

 • Verlenging van de termijn voor de bijscholing;
 • Inschrijving in de opleidingscentra;
 • Erkenning "EPB-klimaatregelingsadviseur";
 • Verslagen van EPB-diagnose voor klimaatregelingssystemen;

Top

Date de mise à jour: 28/06/2022