Vous êtes ici

ACR+: Vereniging van steden en regio’s voor recyclage

Context

ACR+ is een internationaal netwerk van steden en regio’s met het gemeenschappelijke doel duurzame consumptie van grondstoffen en duurzaam afvalbeheer te stimuleren. Het telt een honderdtal leden die in totaal ruim 1.100 gemeenten uit heel Europa vertegenwoordigen. Het netwerk werd opgericht in mei 1994 met de actieve steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelstellingen

De ACR+ heeft tot doel rationeel grondstoffenverbruik en duurzaam afvalbeheer te stimuleren via preventie aan de bron, hergebruik en recyclage, en zo:

  • op Europees en internationaal niveau bij te dragen tot de preventie van afvalstoffen, en tot een doordacht beheer van afvalstoffen, vanuit ecologisch en economisch standpunt, waardoor duurzame ontwikkeling wordt versterkt;
  • bij te dragen tot het sluiten van de kringloop van primaire en secundaire grondstoffen (grondstoffen, producten, afvalstoffen), vooral door het zuiniger omspringen met grondstoffen en een rechtvaardigere verdeling te promoten;
  • een netwerk te creëren en te onderhouden voor uitwisseling van informatie over preventie, selectieve inzameling en recyclage van afval in stedelijke omgevingen;
  • het op elkaar afstemmen van concepten, definities en normen op gebied van afval, producten en grondstoffen aan te moedigen;
  • de samenwerking en de medewerking tussen de leden van de vereniging te verbeteren;
  • de expertise en de bekwaamheid van de overheden te ontwikkelen, met het oog op een doeltreffend beleid inzake afvalstoffen-producten-hergebruik;
  • aan te sporen tot concrete actie op het vlak van afvalbeheer en duurzame consumptie.
Date de mise à jour: 28/09/2020