Vous êtes ici

EWAV: het Europese programma

Context

De Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV) is een Europees initiatief dat gericht is op het stimuleren van het uitwerken van bewustmakingsacties voor een duurzaam beheer van grondstoffen en afvalstoffen. De acties vinden plaats in de loop van een en dezelfde week.

Het moedigt alle doelgroepen (overheden, privébedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers zelf) aan om zich hiervoor in te zetten.

Doelstelling

Het doel van de Week is iedereen ervan bewust te maken dat de hoeveelheid afval die we voortbrengen verminderd kan worden, en tips te geven om dagelijks wat minder afval te produceren – thuis, op kantoor of op school, tijdens het boodschappen doen of tijdens het klussen.

Het concept van de Week is gebaseerd op afvalpreventie, m.a.w. ingrijpen vóór het afval ontstaat: het beste afval is immers afval dat niet wordt geproduceerd!

Date de mise à jour: 20/07/2022