Vous êtes ici

Wasserij / Wassalon (professionnels)

U baat een wasserij of een wassalon uit en wilt de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning beter begrijpen? U wilt een wasserij of een wassalon openen of overnemen en wilt de wettelijke voorwaarden kennen die u moet naleven om deze beroepsactiviteit uit te oefenen?
Deze gids licht uw verplichtingen toe en helpt u de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning beter te begrijpen.

Is dit op u van toepassing?

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing indien u uitbater bent van: 

 • een wasserij ; uitbating waarvan de voornaamste activiteit het wassen van linnengoed is dat afkomstig is van particulieren, hotels, bedrijven, ziekenhuizen…
 • een wassalon ; uitbating waarbij wasmachines en droogkasten enkel ter beschikking gesteld worden van klanten
 • een droogkuis waarbij wasmachines en droogkasten worden gebruikt met een totale elektrische vermogensdrempel van ≥ 10 kW;
 • een installatie voor het reinigen of borstelen van leder;
 • een droogkuis, wasserij of wassalon dat handmatig vlekken verwijdert met behulp van organische oplosmiddelen;
 • een ecologische stomerij die enkel water en biologisch afbreekbare zeep gebruikt, voor zover de elektrische vermogensdrempel van de machines en droogkasten ≥ 10 kW bedraagt;
 • een werkplaats waar voorwerpen in textiel worden geproduceerd en die wasmachines en droogkasten gebruikt met een elektrische vermogensdrempel van ≥ 10 kW.

In sommige specifieke gevallen zijn deze voorwaarden niet op u van toepassing.  

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op u indien u uitbater bent van:

 • een droogkuis waar organische oplosmiddelen worden gebruikt zonder wasmachine of droogkast (of onder de classificatiedrempel);
 • strijkmachines of kalanders;
 • een wasserij waarvan de hoofdactiviteit niet het wassen zelf is, zoals een wasserij/wasserette in een tehuis, kinderdagverblijf, school, ziekenhuis, hotel of sauna waar het wasgoed intern wordt gewassen;
 • wasmachines in een woongebouw, op voorwaarde dat ze enkel worden gebruikt door de bewoners en enkel voor hun eigen wasgoed.

De voorwaarden respecteren: een wettelijke 

Waarom moet u deze specifieke voorwaarden naleven?

Uw wasserij of wassalon wordt beschouwd als een ingedeelde inrichting die onderworpen is aan een milieuvergunning (rubriek 25).

Om de drempel van uw exploitatie te berekenen en te weten welke milieuvergunning u moet aanvragen, dient u het elektrische vermogen in kW van alle aanwezige wasmachines en droogkasten op te tellen.

Berekening van de drempel van uw exploitatie Milieuvergunning Rubriek
Totaal elektrisch vermogen tussen 10 en 100 kW Klasse 2 25 a
Totaal elektrisch vermogen > 100 kW Klasse 1B 25 b

Rubriek 25 a is ook van toepassing op droogkuis in wasserijen en wassalons die handmatig vlekken verwijderen met behulp van organische oplosmiddelen.

Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden van uw milieuvergunning, bent u in overtreding en kunt u een sanctie krijgen: boete, gebruiksverbod.

Waarom deze voorwaarden?

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

 • de wasserij of het wassalon op harmonieuze wijze te laten functioneren in de buurt;
 • de veiligheid van het publiek te garanderen;
 • het milieu te beschermen en vooral vervuiling van de bodem en van het grondwater te vermijden.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over uw verplichting wat betreft:

Date de mise à jour: 18/02/2022