Vous êtes ici

Begeleidingsaanbod voor de scholen

“Onderwijs is een essentieel onderdeel van de wereldwijde reactie op klimaatverandering” - Unesco

Wil jij ook graag werken rond klimaat en duurzaamheid met onze jonge Brusselaars? Hen prikkelen met boeiende onderzoeksvragen? Misschien zijn er op jouw school wel jonge reporters die het  willen opnemen voor het klimaat?

Stap in het MOS-klimaattraject en zet je leerlingen aan tot actie tegen klimaatopwarming.

Je zal verbaasd zijn hoeveel invalshoeken er in de verschillende vakgebieden zijn. Je engageert je zo om samen met de directie, leerkrachten, leerlingen, schoolomgeving, … klimaatdoelstellingen te behalen en klimaatbewuster te worden.

Doorheen dit traject zetten we leerlingen en leerkrachten aan tot duurzaam denken en handelen. We helpen leerkrachten om hun leerlingen te vormen tot duurzame wereldburgers met een hart voor onze planeet. Een MOS-begeleider ondersteunt je tijdens het klimaattraject. Hij of zij komt een paar keer langs op school om o.a. het klimaattraject voor te stellen, het gekozen thema te verdiepen en het plan uit te werken.

Klimaatbende

Heeft je gemeente het burgemeesterconvenant ondertekend of de klimaatnoodtoestand uitgeroepen?

Dan kan je via een klimaatbende je CO² - uitstoot in je school verminderen!

De klimaatbende is een bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de leerlingen zelf. 

Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

Een klimaattraject van een bende loopt over 2 jaar:

  • Eerste jaar: focus op de professionalisering van leerkrachten via lezingen, workshops en studiedagen.
  • Tweede jaar: aan de slag met de leerlingen via het verhalend ontwerp ‘De klimaatbende’

De MOS-begeleider faciliteert in samenwerking met de gemeente de klimaatbende, en ondersteunt de deelnemende scholen bij klimaateducatie en klimaatactie.

Wil je samen met de andere basisscholen van je gemeente een klimaatbende vormen? Bezorg deze folder dan aan het gemeentebestuur en trek hen over de streep.

Praktische informatie

Inschrijven voor dit traject kan het hele jaar door bij Véronique Bidée van MOS Brussel per mail of via 0485 27 83 88.

Het klimaattraject is zowel voor basis- als secundair onderwijs. De klimaatbende is enkel voor basisscholen.

Op de site van MOS vind je meer informatie, lesinspiratie en goede praktijkvoorbeelden van klimaattrajecten.

Date de mise à jour: 08/04/2022