Vous êtes ici

Wat is een publieke behandeling?

Na een proefproject van 3 jaar heeft de Brusselse regering beslist de publieke behandeling te bestendigen. Het Gewest beschikt nu over een duurzaam financieel instrument om het onderzoek en de behandeling van bodemverontreiniging aan te vangen. De publieke behandeling geeft Leefmilieu Brussel en citydev.brussels de mogelijkheid om, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaard en, de plaats in te nemen van de verplichtinghouders. Bovendien biedt de publieke behandeling financiële, technische en administratieve ondersteuning voor elk van de geselecteerde dossiers.

Het belang van de publieke behandeling

In het Brussels Gewest bepaalt de wetgeving over bodemverontreiniging dat het onderzoek en de behandeling van verontreinigde gronden op een specifieke site moet worden uitgevoerd en stelt hierbij telkens een welbepaalde persoon verantwoordelijk. Dit systeem werkt in 90 % van de gevallen, maar bepaalde ingewikkelde situaties raken niet opgelost en leiden tot blokkering.

Het mechanisme van de publieke behandeling werd specifiek gecreëerd om deze situaties op te lossen. Dankzij dit mechanisme zal het Gewest onder bepaalde voorwaarden onderzoeken en werken voor complexe situaties kunnen aanvangen. Waaronder bijvoorbeeld problemen van vervuiling op meerdere percelen of vervuiling die het herstel van bepaalde openbare terreinen blokkeert.

Praktisch

Twee Brusselse administraties, Leefmilieu Brussel en citydev.brussels, stellen hun expertise ter beschikking met een financiële tenlasteneming en technische en administratieve begeleiding voor elk geselecteerd dossier tot het einde van het proces. De opdrachten worden als volgt verdeeld:

  • Leefmilieu Brussel die het volledige project aanstuurt en meer bepaald de bodemonderzoeken;
  • Citydev.brussels die toezicht houdt op de saneringswerken en deze coördineert.

Een belangrijke precisering is dat enkel weesverontreiniging het voorwerp kan zijn van een publieke behandeling. Het mechanisme van de publieke behandeling betreft zowel openbare als privéterreinen.

Openbare terreinen

Wat de openbare terreinen betreft, heeft de regering een lijst van strategische sites opgesteld en goedgekeurd waar het onder zoek en de behandeling van de bodem prioritair moeten worden uitgevoerd. Het doel is deze sites zo snel mogelijk te kunnen herstellen en de obstakels in verband met de bodemverontreiniging op te heffen. Deze sites zullen vervolgens een echt openbaar belang vertegenwoordigen en projecten ondersteunen zoals woningen, scholen, parken, kinderdagverblijven, ...

Privéterreinen

Voor wat de privéterreinen betreft, zal de publieke behandeling de wijkverontreinigingen aanpakken waarbij meerdere percelen door een bodemverontreiniging zijn aangetast. In deze situaties volstaat een individuele actie, perceel per perceel, niet om het probleem op te lossen en de omvang van de zone en het aantal betrokken personen vormen vaak een obstakel voor de uitvoering van de onderzoeken of de werken.

Date de mise à jour: 19/04/2022