Vous êtes ici

Totem (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

Om de Belgische bouwsector te helpen om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te beperken, hebben de drie Gewesten de tool ‘TOTEM’ ontwikkeld.

De drie Gewesten organiseren voor projectauteurs (architecten, studiebureaus,…) een reeks opleidingen rond het gebruik van de TOTEM-tool.

Verworven vaardigheden

Tijdens deze opleidingen komen de volgende aspecten aan bod:

  • Voorstelling van de context en de doelstellingen van de TOTEM-tool: grondslagen van de evaluatiemethodologie.
  • Gebruik van de TOTEM-tool: invoer, functies, berekening van de resultaten.
  • Inzicht in en interpretatie van de milieuresultaten die de tool genereert.

Link naar de tool : www.totem-building.be

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad die actief zijn in het BHG en meer bepaald: architecten, aannemers en professionele bouwheren met een technisch profiel

Programma        

  • 13u45-14u : Onthaal en handleiding Webex
  • 14u-15u : Inleiding aan TOTEM (methodologie en voorstelling van de tool)
  • 15u-15u30 : Verbetering van de oefening / vragen en antwoorden.

Agenda en prijs

  • Duur: 0,5 dag
  • Datum: op vrijdag 15 januari 2021 namiddag (enkel in het Nederlands)
  • Prijs: Deze opleiding is uitzonderlijk gratis aangeboden.

Plaats

De opleiding zal via videoconferentie gebeuren

Taalgebruik

De opleiding van vrijdag 15 januari 2021 zal enkel in het Nederlands gegeven worden.

Een Franstalige sessie zal op 10 december 2020 georganiseerd worden. 

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: maandag 4 januari 2021.

Date de mise à jour: 15/09/2021