Vous êtes ici

Totem (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

Om de Belgische bouwsector te helpen om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te beperken, hebben de drie Gewesten de tool ‘TOTEM’ ontwikkeld.

De drie Gewesten organiseren voor projectauteurs (architecten, studiebureaus,…) een reeks opleidingen rond het gebruik van de TOTEM-tool.

Verworven vaardigheden

Tijdens deze opleidingen komen de volgende aspecten aan bod:

  • Voorstelling van de context en de doelstellingen van de TOTEM-tool: grondslagen van de evaluatiemethodologie.
  • Gebruik van de TOTEM-tool: invoer, functies, berekening van de resultaten.
  • Inzicht in en interpretatie van de milieuresultaten die de tool genereert.

Link naar de tool : www.totem-building.be

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad die actief zijn in het BHG en meer bepaald: architecten, aannemers en professionele bouwheren met een technisch profiel

Plaats

De opleiding zal via videoconferentie gebeuren

Inlichtingen en inschrijvingen

Klik hier : https://www.totem-building.be/pages/news/news.xhtml?id=202

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

E-mail: opleidingendubo@leefmilieu.brussels

Date de mise à jour: 22/06/2022