Vous êtes ici

Gedeeltelijke en gefaseerde renovatie (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

Bij renovatiewerken is het niet altijd mogelijk één enkele, globale interventie te voorzien. Dit kan samenhangen met het budget maar ook met praktische of organisatorische omstandigheden. In het kader van deze opleiding zal de problematiek ruim benaderd worden, maar zal er tevens op de interventieprioriteiten gefocust worden: Welke keuzes genieten vanuit technisch, milieu- en/of financieel oogpunt de voorkeur? We willen u de sleutels aanreiken om te bepalen welke keuzes prioritair zijn en welke er eventueel later nog mogelijk zijn om uiteindelijk een performant project met geringe milieu-impact te realiseren.

Van de  9 thema's van de Gids Duurzame Gebouwen, richten we onze aandacht in het bijzonder op de volgende thema's:

  • Energie (gebouwschil en technische installaties),
  • Water (hergebruik van regenwater en sanitaire installaties),
  • Welzijn, comfort & gezondheid
  • Materiaal (keuze van interventies volgens de logica van de circulaire economie)

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

  • uw actieprioriteiten te bepalen, rekening houdend met de verschillende parameters (visie, budget, energie- en milieuprestaties, logistieke eisen en bijzonderheden van het project, enz.);
  • de technische eisen te identificeren inherent aan de fasering, de werken te plannen, en de maatregelen te nemen vereist om op latere fasen te kunnen anticiperen.

Pedagogische aanpak

In de voormiddag worden de presentaties (methodologische benadering, uitdagingen, technische inhoud) ex cathedra gegeven door specialisten met praktijkervaring (studiebureau). De andere helft van de opleidingstijd wordt besteed aan het delen van ervaringen en workshops, waarbij ideeën kunnen worden uitgewisseld en verworven kennis op een gevalstudie kan worden toegepast.

Aandachtspunten

  • Het is niet de bedoeling de technische aspecten te behandelen waarmee de deelnemers reeds vertrouwd moeten zijn; dit geldt vooral op energievlak (energiebalans van de gebouwschil en de systemen). Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. Er wordt aanbevolen deze basisopleiding vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, installateurs en professionele bouwheren.

Programma

Download het programma (.pdf) (binnenkort beschikbaar)

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: Dinsdag 9 en 16 november 2021
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC en Cenergie.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 8 oktober 2021

De kandidaten ontvangen op vrijdag 17 oktober 2021 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

Date de mise à jour: 15/09/2021