Vous êtes ici

Gewestelijke steun aan initiatieven van lokale Overheden

Leefmilieu Brussel lanceert elk jaar projectoproepen voor gemeenten en OCMW's rond verschillende thema's die rechtstreeks verband houden met de gewestelijke prioriteiten.

De verschillende steunmaatregelen hebben het mogelijk gemaakt een groot aantal projecten uit te voeren in verschillende domeinen: uitvoering van lokale strategieën voor duurzame ontwikkeling (Agenda 21, Klimaatplan ...), afvalvermindering, duurzame voeding, bevordering van zachte mobiliteit enz.

De gemeenten en OCMW’s kunnen financiële steun genieten, alsook methodologische hulp ontvangen van Leefmilieu Brussel en Brulocalis (de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Projectoproep

Date de mise à jour: 28/09/2020