Vous êtes ici

Strategieën en verbintenissen

De gemeenten van het Brussels Gewest engageren zich voor de invoering van verzachtende maatregelen voor de klimaatveranderingen.

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie werd in 2008 gelanceerd door de Europese Commissie om de lokale overheden die zich engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te bereiken samen te brengen en te ondersteunen. 
Sinds 2017 heeft het initiatief zich uitgebreid naar de rest van de wereld en verenigt het vandaag meer dan 7000 lokale en regionale overheden in 57 landen. 

De engagementen van de ondertekenaars

De ondertekenaars engageren zich om de uitvoering van de Europese doelstelling van een vermindering van 40 % van de broeikasgasemissies tegen 2030 te ondersteunen en voor een gemeenschappelijke aanpak om de klimaatveranderingen te bestrijden. 

Om hun politiek engagement in maatregelen en concrete projecten te vertalen, engageren de ondertekenaars van het Convenant zich om binnen de twee jaar na de toetreding van hun lokale overheid een Actieplan voor Duurzame energie en Klimaat (SECAP) voor te leggen met een beschrijving van de voornaamste acties die ze willen ondernemen. 
Dit plan moet een referentie-emissie-inventaris bevatten om de verzachtende maatregelen te volgen en een evaluatie van de risico's en klimatologische kwetsbaarheden. De aanpassingsstrategie kan deel uitmaken van het Actieplan of kan worden opgesteld en geïntegreerd in een afzonderlijk planningsdocument. 
De ondertekenende steden verbinden zich ertoe om de twee jaar rekenschap af te leggen over de vooruitgang van de uitvoering van hun plannen. 

Meerdere Brusselse gemeenten hebben het Burgemeestersconvenant ondertekend: Brussel-Stad, Elsene, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis.

Raadpleeg de website van het Burgemeestersconvenant.

Date de mise à jour: 05/02/2021