Vous êtes ici

Het ecologisch netwerk

Het Brussels Ecologisch Netwerk (BEN) is een samenhangend geheel van zones met natuurlijke, semi-natuurlijke en kunstmatige elementen van het gewestelijk grondgebied die broodnodig gehandhaafd, beheerd en/of hersteld dienen te worden om natuurlijke soorten en leefomgevingen van gemeenschaps- en gewestelijk belang in een gunstige staat te helpen handhaven of in ere te herstellen.

Carte du réseau écologique bruxellois

 

Date de mise à jour: 19/04/2022