Vous êtes ici

Andere tools

Andere tools die door het Gewest zijn ontwikkeld ondersteunen de reflectie over het ecologisch beheer als het Brussels ecologisch netwerk  (BEN).  De federale regering heeft ook in samenwerking met de drie Gewesten een beslissingsboom ontwikkeld om de ondernemingen te helpen bij hun keuzes van ecologisch beheer, in het bijzonder inzake de natuur. Voor tips over acties die kunnen worden ondernomen om de biodiversiteit te ontwikkelen in de gebouwen en in de omgeving ervan, kan u onze fiches Gebouwen & biodiversiteit en de Gids duurzame gebouwen raadplegen.

Date de mise à jour: 19/04/2022