Vous êtes ici

EPB - Eerste bijscholing voor EPB-Adviseur (professionnels)

Bijscholing: opfrissingsopleiding voor EPB-adviseurs om meer te vernemen over de nieuwigheden omtrent EPB-werkzaamheden.

De laatste bijscholingen hebben in de herfst van 2013 plaatsgevonden, zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van juli 2013. Vanaf 2014 moeten de EPB-adviseurs die hun erkenning willen hernieuwen en die deze eerste bijscholing nog niet gevolgd hebben, de modules betreffende de hieronder vermelde onderwerpen van de algemene opleiding volgen.

Doelpubliek: 

de EPB-adviseurs die voor 1 september 2011 een opleidingsattest hebben behaald

Doel: 

beheersen van de wijzigingen van de reglementering en de toepassingen van de nieuwe software.

Inhoud:

1. EPB-vereisten

  • rekening houden met bouwknopen
  • wijzigingen m.b.t. de technische installaties als gevolg van de inwerkingtreding van de reglementering verwarming EPB

2. EPB-Software

  • Nieuwe toepassingen van de EPB-software (versie V 3.0.2)

3. Berekeningmethode

  • Wijzigingen van de berekeningmethode

Eén van de voorwaarden om de vernieuwing van de erkenning te verkrijgen (om de 5 jaar) is het bezitten van het getuigschrift dat een door Leefmilieu Brussel erkende bijscholing voor ‘EPB-adviseur’ werd gevolgd.

Door Leefmilieu Brussel erkende bijscholing voor ‘EPB-adviseur’
EFP Formateur de talents (FR) asbl - EETQ (Environment & Economics for Total Quality) (FR/NL)

Praktische informatie:

Voor alle praktische informatie kan u zich wenden tot de opleidingsinstellingen die erkende opleidingen tot 'EPB-adviseur' verstrekken.

Date de mise à jour: 28/09/2020