Vous êtes ici

EPB - Opleiding Tertiaire Certificateur (professionnels)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kadert de certificateursopleiding binnen de regelgeving met betrekking tot de erkenning van de certificateurs. 
Deze legt vast welke handelingen de certificateurs moeten stellen. Leefmilieu Brussel moet de certificateurs erkennen en daarvoor moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze zijn onder andere houder van een geldig opleidingsattest dat aangeeft dat ze met vrucht de opleiding volgden die noodzakelijk is voor het opstellen van de in de aangevraagde erkenning bedoelde certificaten.

Doel en inhoud van de opleiding:

De opleiding maakt de deelnemers vertrouwd met de reglementaire hulpmiddelen en de technieken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun toekomstige functie als tertiaire certificateur.

Toegang tot de erkenning :

Om de erkenning te krijgen van Leefmilieu Brussel als tertiaire certificateur, moet de kandidaat houder zijn van een diploma architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, gegradueerde in de bouwkunde of elk ander diploma van het hoger onderwijs ter bekrachtiging van een opleiding die de energetische aspecten van de gebouwen behandelt, dan wel het bewijs leveren van minstens twee jaar in een vakgebied dat de energetische aspecten van de gebouwen behandelt.

Documenten voor de erkenning van de opleiding van tertiaire certificateur

De nodige documenten voor de erkenning van de opleiding zijn beschikbaar op aanvraag via email.

Praktische inlichtingen:

Alle praktische informatie kan men verkrijgen bij de instellingen die de erkende opleiding geven. 

Date de mise à jour: 25/07/2022