Vous êtes ici

Mijn verplichtingen

Net als elke sector, is ook de bouw- en energiesector onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Deze worden opgevolgd door Leefmilieu Brussel dat een voorschrijver is en garant staat voor de te volgen maatregelen. De meeste van de maatregelen die hieronder zijn vermeld, zijn opgenomen in het BWLKE, het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat, en Energiebeheersing, goedgekeurd bij ordonnantie van 2 mei 2013.

Plannen en ordonnanties

  • EPB (energieprestatie van gebouwen).
    De EPB-reglementering heeft betrekking op drie domeinen om het energieverbruik van gebouwen tot een minimum te beperken: de technische installaties, de renovatie- of bouwwerken en de certificering om de vergelijking te vergemakkelijken van gebouwen vanuit een energiestandpunt.
  • PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie).
    De toepassing van het PLAGE-concept, dat op vrijwillige basis werd goedgekeurd voor kleine oppervlakken en verplicht voor grote vastgoedparken, heeft tot doel om op aanzienlijke wijze het energieverbruik van gebouwen te beperken door meer rationeel om te springen met energie.
  • PARKEREN BUITEN DE OPENBARE WEG
    Het Gewest wil het aantal parkeerplaatsen in de buurt van kantoorgebouwen aan banden leggen en op die manier het pad effenen voor een duurzame mobiliteit. Bij de verlenging of vernieuwing van een milieuvergunning, wordt een maximaal aantal parkeerplaatsen bepaald op grond van het oppervlak van de kantoren en de toegankelijkheid met het openbaar vervoer.

Andere verplichtingen

De wetgeving legt een aantal maatregelen op die verband houden met een aantal andere zeer concrete realiteiten:

Date de mise à jour: 28/09/2020